Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Novosti i stajališta

Mogućnosti pretraživanja

Rezultati pretraživanja (5026)


NEWS ARTICLE |
EU39 doseže 70 % pokrivenosti FTTH/B prema FTTH Vijeću Europe

Prema tržišnoj panorami Fibre to Home/B (FTTTH/B), EU39 (27 država članica EU-a, Ujedinjena Kraljevina, 4 zemlje CIS-a, Island, Izrael, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija, Švicarska, Turska) dosegnuo je stopu pokrivenosti od 70 % FTTH/B, 244 milijuna kućanstava prošlo je i 121 milijun FTTH/B pretplatnika od rujna 2023.

PRESS RELEASE |
Internetske platforme stavile su poseban naglasak na izbore u trećoj seriji izvješća u skladu s Kodeksom dobre prakse u suzbijanju dezinformacija

Danas su potpisnici Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija, uključujući velike internetske platforme kao što su Google, Meta, Microsoft i TikTok, objavili treći skup izvješća u kojima detaljno opisuju mjere koje poduzimaju u borbi protiv širenja dezinformacija na internetu, s posebnim naglaskom na predstojećim europskim izborima u lipnju.