Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Kiadvány

Első végrehajtási jelentés az uniós kiberbiztonsági stratégiáról

2021/0166 (NLE) Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Jelentés a digitális évtizedre vonatkozó uniós kiberbiztonsági stratégia végrehajtásáról – JOIN(2021) 14 final

Letöltések

1) Report on implementation of the EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade
Letöltés