Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Første gennemførelsesrapport om EU's strategi for cybersikkerhed

2021/0166 (NLE) fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet — Rapport om gennemførelsen af EU's strategi for cybersikkerhed for det digitale årti — JOIN (2021) 14 final

Downloadede filer

1) Report on implementation of the EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade
Download 
2) Annex
Download