Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropska pobuda „1 + milijon genomov“

Pobuda 1+ milijonov genomov ima potencial za izboljšanje preprečevanja bolezni, omogočanje bolj prilagojenega zdravljenja in podporo prelomnim raziskavam.

    Slika se glasi „1+milijonov genomov“

Cilj pobude „1+ milijonov genomov“ (1+MG) je omogočiti varen dostop do genomike in ustreznih kliničnih podatkov po vsej Evropi za boljše raziskave, prilagojeno zdravstveno varstvo in oblikovanje zdravstvene politike. Od digitalnega dne 2018 je 24 držav članic EU, Združenega kraljestva in Norveške podpisalo izjavo držav članic o okrepitvi prizadevanj za vzpostavitev evropske podatkovne infrastrukture za genomske podatke in izvajanju skupnih nacionalnih pravil, ki omogočajo dostop do združenih podatkov. Pobuda je del agende EU za digitalno preobrazbo zdravja in oskrbe in je usklajena s cilji evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora.

Kakšne so koristi za državljane EU?

Genomika ima potencial za revolucijo v zdravstvu na več načinov. To bi lahko privedlo do razvoja bolj ciljno usmerjenih personaliziranih zdravil, terapij in intervencij. Prav tako bi lahko omogočila boljšo diagnostiko, spodbudila preprečevanje in učinkovitejšo uporabo omejenih virov. Genomika lahko močno izboljša zdravstvene razmere državljanov EU, od raka do redkih bolezni in preprečevanja bolezni.

Enako pomembno je, da genomika lahko izboljša učinkovitost, dostopnost, trajnost in odpornost zdravstvenih sistemov v Evropski uniji.

Kaj poskušajo doseči podpisniki?

Države podpisnice imajo različne cilje. Med njimi so:

  • zagotavljanje, da je po vsej EU na voljo ustrezna tehnična infrastruktura, ki omogoča varen in združen dostop do genomskih podatkov;
  • zagotavljanje, da so etične in pravne posledice genomike jasne in upoštevane;
  • zagotavljanje, da so splošna javnost in oblikovalci politik v državah članicah in državah podpisnicah dobro obveščeni o genomiki, da se zagotovi njena uporaba v sistemih zdravstvenega varstva in vključevanje v osebno zdravstveno varstvo.

EU kot globalni akter na področju genomike

Živimo v času, ko genomika postaja vse pomembnejša po vsem svetu. Genomsko sodelovanje in raziskave Evropske unije morajo biti osredotočene na državljane in bolniku prijazne. Zagotoviti je treba, da se za uporabo, dostop in shranjevanje genomskih podatkov uporabljajo najvišji standardi. 1+MG je eden največjih tovrstnih projektov na svetu in prispeva predvsem k določanju globalnih standardov na tem področju. Povezava z evropskim zdravstvenim podatkovnim prostorom bo zagotovila dodatno spodbudo za informacijski potencial, ki bo koristil raziskovalcem, zdravstvenim delavcem in vsem državljanom.

Izvajanje Deklaracije

Ustvarjanje kompleksne podatkovne infrastrukture za genomske in klinične podatke je skupna naloga, ki bo vključevala različne zainteresirane strani. Med njimi so zdravstveni delavci, strokovnjaki, raziskovalci, nosilci odločanja, organizacije bolnikov in drugo.

Države podpisnice so se sestale 21. septembra 2018 v Bruslju. Od takrat se redno sestajajo med seboj in v 12 specializiranih delovnih skupinah, da bi opredelili specifikacije in oblikovali smernice za izvajanje genomike po vsej Evropi v skladu z izjavo 1+MG.

Konec leta 2020 je Komisija ustanovila posebno skupino strokovnjakov (skupina 1 + skupina MG), da bi formalizirala in olajšala sodelovanje in usklajevanje na ravni nacionalnih predstavnikov držav podpisnic. Skupini sopredsedujeta Komisija in predstavnik EU.

Časovni načrt 1+MG

Za izpolnitev ciljev izjave 1+MG podpisniki uresničujejo pobudo 1+milijon genomov v okviru dvofaznega načrta, v katerem so podrobno opisane njihove dejavnosti v štirih razsežnostih: upravljanje, okvir zaupanja, infrastruktura in podatki.

Diagram, ki prikazuje časovni načrt za obdobje 2018–2027

V prvi fazi projekt Obzorje 2020 „Preko enega milijona genomov“ (B1MG) podpira in usklajuje izvajanje načrta na operativni ravni, tako da vodi do sporazuma o vzpostavitvi infrastrukture, pravnih in tehničnih smernicah, podatkovnih standardih ter zahtevah in najboljših praksah za omogočanje dostopa do podatkov. Poleg pobude se osredotoča tudi na razvoj trajnostne infrastrukture za souporabo podatkov. To bo pomagalo kliničnim zdravnikom, da si prizadevajo za personalizirano medicino, koristijo pacientom, aktivirajo učinkovitost zdravstvenih sistemov, pomagajo znanstvenikom pri oblikovanju boljšega razumevanja bolezni in inovatorjem, da prispevajo k evropskemu gospodarstvu in ga spodbudijo.

Novembra 2022 se je začel projekt Genomska podatkovna infrastruktura (GDI), sofinanciran v okviru programa za digitalno Evropo,ki označuje začetek faze širitve in trajnosti pobude 1+MG. Vzpostavila bo združeno podatkovno infrastrukturo za genomske in klinične podatke po vsej Evropi, ki bo omogočala porazdeljeno učenje za različne primere uporabe, zagotavljala upravljanje dostopa do podatkov in trajnostni mehanizem usklajevanja ter prispevala k izboljšanju interoperabilnosti genomskih in kliničnih podatkov, ki so na voljo za dostop. Projekt bo tudi oblikoval in izvajal celovito komunikacijsko strategijo, katere cilj je obveščanje državljanov in zagotavljanje njihovega zaupanja, kar je ključni pogoj za uspeh teh prizadevanj. 

Genom Evrope

Genom Evrope je večdržavni projekt, zasnovan in usklajen s podporo B1MG. Združuje evropske države za izgradnjo visokokakovostne evropske mreže nacionalnih genomskih referenčnih kohort, ki predstavljajo evropsko prebivalstvo. 

Vse vključene države prek celotnega genoma sekvencirajo nacionalni nabor genomskih referenčnih podatkov na podlagi lastne nacionalne kohorte populacije, vse v skladu s skupno določenimi smernicami „1+MG“. Nabor podatkov vsake države bo sam po sebi tvoril edinstveno nacionalno referenčno zbirko. Zbirka bo koristila nacionalnim individualnim strategijam zdravstvenega varstva in preprečevanja.

Nacionalne zbirke bodo skupaj, navzkrižno povezane prek pobude 1+MG, vzpostavile vrhunski evropski referenčni vir podatkov (Genom Evrope) za raziskave in inovacije na področju zdravstvenega varstva.

Glavni rezultati in rezultati

Splošne informacije:

Tehnična infrastruktura:

Pravni, etični in upravljavski vidiki:

Integracija in kakovost podatkov:

Izvajanje zdravstvenega varstva:

Najnovejše novice

Zaključni vrh o človeških možganih – dosežki in prihodnost digitalnih raziskav možganov

Na vrhu v okviru projekta Človeški možgani bodo poudarjeni dosežki vodilnega projekta.

PRESS RELEASE |
Evropski načrt za boj proti raku: Začetek evropske pobude za slikanje raka

Komisija je na dogodku v začetku tega tedna v Bruslju začela evropsko pobudo za slikanje raka, da bi podprla izvajalce zdravstvenega varstva, raziskovalne inštitute in inovatorje pri čim boljši uporabi inovativnih podatkovno vodenih rešitev za zdravljenje in oskrbo raka.

Povezane vsebine

Širša slika

e-zdravje

Evropska komisija si prizadeva državljanom zagotoviti dostop do varnih in najkakovostnejših digitalnih storitev na področju zdravstva in oskrbe.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

Evropska pobuda za slikanje raka

Evropska pobuda za slikanje raka bo sprostila moč slikanja in umetne inteligence v korist bolnikov z rakom, zdravnikov in raziskovalcev.

Upravljanje zdravstvenih podatkov

Evropska komisija je sprejela sporočilo in delovni dokument služb Komisije o digitalni preobrazbi zdravstva in oskrbe za spodbujanje ukrepov Evropske unije.

strokovnjaki za e-zdravje

Evropska komisija je ustanovila dve strokovni skupini, ki se ukvarjata z e-zdravjem: interesna skupina za e-zdravje in začasna projektna skupina za e-zdravje.