Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Подкрепа от ЕС за изследователите и цифровите новатори

Комисията предлага широка подкрепа за изследователите и цифровите новатори — от програми като „Хоризонт Европа“ до финансиране на иновации и др.

Европейският съюз (ЕС) е най-голямата научна сила в света. Тя представлява почти една трета от световното производство на наука и технологии. В момента тя работи, за да гарантира, че идеите на изследователите и цифровите иноватори се превръщат в успешни продукти и технологии.

Една от целите на ЕС за цифровото десетилетие е насърчаването на научните изследвания и иновациите. Тя има за цел да удвои броя на еднорозите в ЕС — компании, които достигат стойност от 1 млрд. долара, без да бъдат регистрирани на фондовия пазар. И иска да продължи да развива иновативни мащаби през 2020-те години.

Поради това ЕС подкрепя изследователите и цифровите новатори чрез програми като:

 • „Хоризонт Европа“
 • Нова иновационна програма
 • Европейски съвет по иновациите
 • Иновационен радар

Продължете да четете, за да научите повече за всяка от тези инициативи.

„Хоризонт Европа“

„Хоризонт Европа“ е най-голямата досега програма на ЕС за научни изследвания и иновации с бюджет от 95 милиарда евро за периода 2021—2027 г., без да се включват публичните и частните инвестиции, които проектите привличат.

Неговото финансиране е помогнало на отделни лица и групи да постигнат пробиви и открития, като например снимки на черни дупки в космоса и първи в световен мащаб в лаборатории като финансиране на BioNTech за тяхната ваксина срещу иРНК срещу COVID-19. И това помага за извеждането на тези идеи от лабораторията на пазара.

„Хоризонт Европа“ е съсредоточена върху научните изследвания и иновациите в редица области, включително: 

 • Изкуствен интелект и роботика
 • Интернет от следващо поколение
 • Високопроизводителни изчислителни технологии
 • Големи данни
 • Ключови цифрови технологии
 • 6G

Възможностите за финансиране за „Хоризонт Европа“ са изброени на страницата за специално финансиране и търгове. Преки консултации се предоставят чрез националните звена за контакт за програмата „Хоризонт Европа“. Националните звена за контакт предоставят насоки относно: 

 1. избор на съответните теми и видове действия по „Хоризонт Европа“;
 2. административни процедури и договорни въпроси;
 3. обучение и съдействие при изготвяне на предложения;
 4. разпространение на документация, като формуляри, насоки и наръчници;
 5. търсене на партньори.

Платформата за резултати Horizon рекламира около 1350 резултата от проекта, като им помага да ги съчетаят с партньори, инвеститори в авангардни технологии и намиране на лицензионни споразумения.

Нова европейска иновационна програма

Новата европейска иновационна програма ще постави Европа в челните редици на дълбокотехнологичните иновации и стартиращите предприятия. Тя има за цел да помогне на Европа да разработи нови технологии за справяне с неотложни обществени предизвикателства. С него ще се подобри достъпът до финансиране за стартиращите и разрастващите се предприятия и ще се подобрят условията, за да се даде възможност на новаторите да експериментират.

Освен това Европейската иновационна програма ще създаде „регионални иновационни долини“ за укрепване и свързване на участниците в иновациите в Европа, включително в изоставащите региони. Тя също така ще спомогне за привличането и задържането на таланти чрез обучение и подкрепа.

Европейски съвет по иновациите

Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) е амбициозна инициатива за превръщане на науката в бизнес. Тя предлага безвъзмездни средства и собствен капитал за малки и средни предприятия (МСП) и стартиращи предприятия с цел подпомагане на революционни иновации от научните изследвания на ранен етап до доказване на концепцията, трансфера на технологии и разрастването.

Самият ЕСИ предлага финансиране за новатори като предприемачи, дружества и изследователи. Те могат да получат финансиране в размер до 2,5 милиона евро, за да им се даде възможност да разработят въздействащи и мащабируеми проекти. Междувременно финансиране в размер до 4 милиона евро може да се използва, за да се даде възможност на партньори от различни части на ЕС да разработват заедно иновативни идеи.

Новият собствен капиталов фонд на ЕСИ предоставя собствен капитал от 0,5 до 15 млн. евро за революционни иновационни дружества, избрани за смесената финансова подкрепа на ЕСИ „Ускорител“.

Съществуват редица други възможности за подкрепа на изследователите и цифровите новатори на платформата на ЕСИ на Общността.

Иновационен радар

Иновационният радар идентифицира иновациите с голям потенциал и ключови новатори във финансираните от ЕС проекти. Той показва постиженията на финансирането от ЕС за иновации и помага на хората да се свързват с новатори, които имат потенциала да възпроизведат успехите на други европейски дружества, които са получили финансиране от ЕС, като Skype, TomTom и ARM Holdings.

 

Съдържание по темата

Обща картина

Финансиране на цифровите технологии в многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Дългосрочният бюджет на ЕС, известен също като многогодишната финансова рамка, ще стимулира цифровите технологии и ще подпомогне възстановяването от пандемията.

Вижте също

Подкрепа от ЕС за образованието и обучението

Комисията предлага редица възможности за образование и обучение, които да Ви помогнат да започнете в областта на цифровите технологии, като например насоки за предприемачество, обмен и др.

Програма „Цифрова Европа“

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е нова програма на ЕС за финансиране, насочена към предоставянето на цифрови технологии на предприятията, гражданите и публичните администрации.