Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Inovační Radar

Inovační radar se zaměřuje na identifikaci vysoce potenciálních inovací a klíčových inovátorů v výzkumných a inovačních projektech financovaných EU.

    radar pro inovace loga

Co je to Inovační radar?

Inovační radar je založen na metodice vypracované Společným výzkumným střediskem. Údaje shromážděné touto metodou se používají ke kategorizaci inovací financovaných EU z hlediska vyspělosti trhu a rušivého potenciálu, a to na základě systémů ukazatelů vyvinutých Společným výzkumným střediskem Evropské komise. Podporuje inovátory tím, že navrhuje řadu cílených opatření, která jim pomohou naplnit jejich potenciál na trhu.

Shromažďuje nejen soubory údajů o inovačním potenciálu, ale také zajišťuje, aby výzkumní pracovníci a inovátoři financovaní z prostředků EU získali během svého projektu odborné poradenství ohledně nejvhodnějších kroků k dosažení trhu s jejich inovacemi.

Propojení s investory

Inovace Radar si klade za cíl vytvořit stabilní tok slibných technologických společností, které se mohou rozšířit na budoucí průmyslové šampiony. V této souvislosti je podporován projektem INNODEC financovaným EU, který propojuje investory s investičními příležitostmi, které přinášejí výsledky vyplývající z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Data inovačního radaru budou rovněž základem nových technologických center náležité péče v celé Evropě, která budou zavedena v rámci strategie Evropské komise pro malé a střední podniky (.pdf). V rámci této iniciativy bude Komise spolufinancovat pilotní projekt, jehož cílem je zahájit několik center náležité péče v oblasti technologií, která budou nabízet služby, které umožní přesnější ocenění evropských začínajících podniků v oblasti špičkových technologií a pozdějších technologických malých a středních podniků na základě jejich portfolií technologií a duševního vlastnictví.

Platforma inovačního radaru

Během digitálního dne 2018 v Bruselu Komise spustila online nástroj založený na datech pro inovace. Tento nástroj veřejně zpřístupňuje informace o inovacích financovaných EU. Platforma Innovation Radar je také k dispozici jako aplikace pro chytré telefony (iOS a Android).

Cena Inovačního radaru

Pomocí radaru jsou identifikováni nejlepší inovátoři financovaní z prostředků EU, kteří budou soutěžit s jejich inovacemi financovanými EU v rámci každoroční ceny Innovation Radar Prize. Cenu za rok 2021 získal MetGen z Finska.

 

Rada pro inovace a země EU

Země EU uznaly hodnotu a potřebu takového nástroje a k dnešnímu dni podepsali ministři z 23 zemí prohlášení o radaru inovací (.pdf), které bylo zahájeno na Digitální den 2018.

Země, které prohlášení podepsaly, sdílejí ambici Komise využít radar pro inovace k podpoře vzniku dynamického ekosystému kolem výstupu programů EU pro researcg a inovace. Rovněž prokazují svůj závazek spolupracovat s Evropskou komisí na posílení inovačního radaru a pilotní metodiku radaru ve vnitrostátních a regionálních výzkumných a inovačních programech.

Nejnovější zprávy