Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europæiske digitale innovationsknudepunkter

De europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) er kvikskranke, der støtter virksomheder og organisationer i den offentlige sektor med at reagere på digitale udfordringer og blive mere konkurrencedygtige.

EDIH'er hjælper virksomheder med at forbedre forretning/produktionsprocesser, produkter eller tjenester ved hjælp af digitale teknologier ved at:

  • give adgang til teknisk ekspertise og afprøvning samt muligheden for at "teste før investering"
  • levering af innovationstjenester, f.eks. finansiering af rådgivning, uddannelse og kompetenceudvikling, der er afgørende for en vellykket digital omstilling
  • hjælpe virksomheder med at tackle miljøspørgsmål, navnlig brugen af digitale teknologier med henblik på bæredygtighed og cirkularitet.

EDIH'er kombinerer fordelene ved en regional tilstedeværelse med de muligheder, der er til rådighed for et paneuropæisk netværk. Denne regionale tilstedeværelse gør det muligt for dem at levere de tjenester, som lokale virksomheder har brug for, gennem det lokale sprog- og innovationsøkosystem. Den europæiske dækning af netværket letter udvekslingen af bedste praksis på tværs af knudepunkter i forskellige lande samt levering af specialiserede tjenester på tværs af regioner, når de krævede færdigheder ikke er tilgængelige lokalt.

Efter vedtagelsen afarbejdsprogrammet for programmet for et digitaltEuropa (.pdf) er den førstebegrænsede indkaldelse af EDIH'er blevet afsluttet med 136 udvalgte projekter og de fleste knudepunkter operationelle i januar 2023.  Der blev iværksat en anden indkaldelse for at supplere udvælgelsen af EDIH'er og udfylde hullerne i netværket, hvilket resulterede i udvælgelsen af yderligere 15 hubs. Disse yderligere knudepunkter vil sandsynligvis være operationelle inden midten af 2023.  Under dette program ydes 50 % af midlerne fra DIGITAL, og de øvrige 50 % stilles til rådighed af medlemsstaterne, associerede lande, deres regioner og/eller private kilder. Nationale regeringer og regionale myndigheder spillede en central rolle i udvælgelsesprocessen for EDIH'er ved at udpege egnede kandidater til EDIH'er til at reagere på de europæiske indkaldelser af forslag.

Kandidater af høj kvalitet EDIH'er, for hvilke der ikke var nogen DIGITAL-finansiering til rådighed, har modtaget et kvalitetsmærke. Nogle af disse vil blive finansieret af deres medlemsstater eller regioner, og når de er operationelle, kan de også blive en del af netværket af EDIH'er.

EDIH-netværket

MedEDIH-netværket ønsker Europa-Kommissionen at opbygge et dynamisk fællesskab af knudepunkter og andre interessenter, der fremmer netværksaktiviteter, samarbejde og videnoverførsel mellem EDIH, SMV'er og midcapselskaber, den offentlige sektor og de andre relevante interessenter og initiativer. Digital Transformation Accelerator (DTA) støtter opfyldelsen af dette mål gennem styring af netværkets webtilstedeværelse og hosting af passende softwareplatform og -værktøjer, herunder EDIH 's onlinekatalog.

EDIH -netværkets webportal indeholder værktøjer til at vurdere EDIH-netværkets ydeevne og måle den indvirkning, som EDIH'er har på den digitale modenhed i de organisationer, de støtter. Med henblik herpå har Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter udviklet et værktøj tilvurdering af digital modenhed, som kan anvendes af alle EDIH'er til at måle udviklingen i deres kunders digitale modenhed. Værktøjet Digital Maturity Assessment findes i den del af webportalen, der er forbeholdt registrerede EDIH'er.

Europæiske digitale innovationsknudepunkter og andre initiativer

Mange EDIH'er omfatter organisationer, der er en del af Enterprise Europe Network (EEN) eller europæiske industrielle klynger (EIC).EDIH 'er bør udvikle en stærk forbindelse til andre netværk, herunder EEN, EIC og Start-up Europe, for at levere en problemfri tjeneste til SMV'er inden for lokale og regionale økosystemer. Der er ved at blive udarbejdeten vejledning med henblik på at tilvejebringe god praksis og yderligere detaljer om dette samarbejde.

Se også

Det store billede

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Se også

eArchiving

eArchiving — giver kernespecifikationer, software, uddannelse og viden til at hjælpe folk med at gemme oplysninger i længere tid.

DIGITAL Europe-programmet — arbejdsprogrammer

De overordnede mål, omfang, resultater og resultater samt budgetbevillinger for hvert emne er beskrevet i arbejdsprogrammerne. På denne webside finder du relevante dokumenter og ændringer til arbejdsprogrammerne, når de er vedtaget af Europa-Kommissionen.

Færdigheder i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil finansiere udformningen og leveringen af specialiserede programmer og praktikophold for fremtidige eksperter inden for centrale kapacitetsområder som data og kunstig intelligens, cybersikkerhed, kvanteteknologi og HPC.

Supercomputere i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet har til formål at opbygge og styrke EU's supercomputer- og databehandlingskapacitet og hjælpe os med at nå frem til exaskala supercomputere — computing med en effekt, der kan sammenlignes med aggregering af computerkapaciteten i hele EU's befolkning —...