Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Offentliggørelse

Informationsmøde: Opfordring til det fælles europæiske mobilitetsdataområde under programmet for et digitalt Europa

Deltag i et informationsmøde om den åbne indkaldelse af forslag til udvikling af det fælles europæiske mobilitetsdataområde (DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-MOBSPACE).

Information Session: Call on the common European mobility data space under the Digital Europe Programme

Dagsorden 

Kl. 10.45-1.10.00 Log ind 

11:00 – 11:10 Velkomst og introduktion 

11:10 - 11:30 Præsentation af emnet ved Europa-Kommissionen 

11:30 – 11:45 Centrale ngo-initiativer i forbindelse med den fælleseuropæiske obility data space: 
udrulning af EMDS-projektet og EDIC om Mobility & Logistikdata 

11:45 – 12:30 Spørgsmål og svar;A og oplæg fra interesserede organisationer 

Deltag i webinaret 

Du kan deltage iwebinaret ved at følge webex-linket  

Mødenummer (adgangskode): 2741 206 2038

Adgangskodetil møde: sgSMaMi4?46 (74762644 fra telefoner) 

 

Downloadede filer

Slides of the session
Download