Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Consultations

Search Options

Search Results (152)


CONSULTATION |
Civilretligt ansvar: tilpasning af ansvarsreglerne til den digitale tidsalder og kunstig intelligens

Denne offentlige høring har til formål at: bekræfte relevansen af de spørgsmål, der blev identificeret i evalueringen i 2018 af direktivet om produktansvar (f.eks. hvordan direktivet skal anvendes på produkter i den digitale og cirkulære økonomi), og indsamle oplysninger og synspunkter om, hvordan direktivet kan forbedres (afsnit I) indsamle oplysninger om behovet for og mulighederne for at håndtere spørgsmål, der specifikt vedrører skader forårsaget af systemer med kunstig intelligens, som vedrører både direktivet om produktansvar og de nationale regler om civilretligt ansvar (afsnit II).

CONSULTATION |
Tilgængeligt web-digitalt indhold for personer med handicap — revision af EU-reglerne

Høringen har til formål at indsamle synspunkter fra alle interesserede parter, herunder medlemsstaternes, regionale og lokale myndigheder. uafhængige myndigheder, der beskæftiger sig med tilgængelighed, NGO'er og organisationer, der repræsenterer personer med handicap og ældre mennesker, aktører i erhvervslivet og teknologileverandører, akademiske organer og certificeringsorganer, eksperter inden for tilgængelighed samt borgere, navnlig personer med handicap eller funktionsbegrænsninger, og ældre mennesker.

CONSULTATION |
Sig din mening om børns rettigheder online

Hvordan kan vi sikre, at vi fremmer, beskytter, respekterer og overholder alle børns og unges rettigheder, når de går online? Giv din mening til kende i forbindelse med #DigitalDecade4YOUth-høringen, der løber fra den 1. september til den 11. oktober 2021.

CONSULTATION |
Offentlig høring om dataloven

Formålet med dataforordningen er at foreslå foranstaltninger til at skabe en retfærdig dataøkonomi ved at sikre adgang til og anvendelse af data, herunder i situationer mellem virksomheder og mellem virksomheder og myndigheder. Initiativet vil ikke ændre databeskyttelseslovgivningen og vil søge at bevare incitamenter til datagenerering. I henhold til dette initiativ er der også planlagt en revision af direktiv 96/9/EF om retlig beskyttelse af databaser for at sikre, at det forbliver relevant for dataøkonomien. Dette spørgeskema har til formål at høre alle typer interessenter, herunder borgere

CONSULTATION |
Offentlig høring om et sæt europæiske digitale principper

Som opfølgning på meddelelsen om det digitale årti af 9. marts iværksatte Kommissionen en offentlig høring om formuleringen af et sæt digitale principper til fremme og opretholdelse af EU's værdier i det digitale rum. Denne høring, der løber indtil den 2. september 2021, har til formål at indlede en bred samfundsdebat og indsamle synspunkter fra borgere, ikkestatslige organisationer og civilsamfundsorganisationer, virksomheder, forvaltninger og alle interesserede parter. Disse principper vil vejlede EU og medlemsstaterne ved udformningen af digitale regler og bestemmelser, der lader fordelene