Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

Informationsmöte: Uppmaning till det gemensamma europeiska dataområdet för mobilitet inom ramen för programmet för ett digitalt Europa

Följ med på ett informationsmöte om den öppna ansökningsomgången för utveckling av det gemensamma europeiska dataområdet för mobilitet (DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-MOBSPACE).

Information Session: Call on the common European mobility data space under the Digital Europe Programme

Dagordning 

10:45 – 11.00 Logga in 

11:00 – 11:10 Välkomsthälsning och introduktion 

11:10 – 11:30 Presentation av ämnet av Europeiskakommissionen 

11:30 – 11:45 Viktiga pågåendeinitiativ med anknytning till den gemensammaeuropeiska obility data space: 
Implementera EMDS-projektet och EDIC om Mobility & Logistics Data 

11:45 – 12:30 Q&A och platser av intresserade organisationer 

Gå med i webbinariet 

Du kan gå med i webbseminariet genom att följa webex-länken  

Mötesnummer (åtkomstkod): 2741 206 2038

Möteslösenord: sgSMaMi4?46 (74762644 från telefoner) 

 

Dokument

Slides of the session
Hämta