Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen mobiliserer forsknings- og innovationsfinansiering til den grønne og den digitale omstilling

Kommissionen har vedtaget en ændring af Horisont Europas arbejdsprogram for 2023-24, som er EU's forsknings- og innovationsprogram. Ændringsforslaget mobiliserer tidligere ikke-tildelte midler fra Horisont Europa for at øge budgettet for 2024 med næsten 1,4 mia. EUR til i alt 7,3 mia. EUR.

Commission mobilises research and innovation funding for the green and digital transitions

European Commission

Dette ændringsforslag omfatter en investering på næsten 650 mio. EUR i EU-missioner, der har til formål at bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som Europa står over for, f.eks. ved at gøre mere end 100 byer klimaneutrale, en ny europæisk Bauhaus-facilitet samt eksperimentelle foranstaltninger, der åbner EU's forsknings- og innovationsmuligheder for flere nytilkomne, blandt andre nyheder.

Fuld pressemeddelelse