Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών

Η Συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών συγκεντρώνει βασικούς παράγοντες για το σχεδιασμό και την παραγωγή μικροηλεκτρονικών τσιπ.

    Λογότυπο για τη συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών

Η Επιτροπή εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών τον Ιούλιο του 2021. Από τα smartphones έως το 5G έως το Internet of Things και πέρα από αυτό, οι επεξεργαστές και οι τεχνολογίες ημιαγωγών είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχημένη ψηφιακή δεκαετία. 

Ο γενικός στόχος της Συμμαχίας είναι να εντοπίσει τα τρέχοντα κενά στην παραγωγή μικροτσίπ και τις τεχνολογικές εξελίξεις που απαιτούνται για να ευδοκιμήσουν οι εταιρείες και οι οργανισμοί, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Αυτό θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θα αυξήσει την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης και θα αντιμετωπίσει τη ζήτηση για την επόμενη γενιά ασφαλών, ενεργειακά αποδοτικών, ισχυρών τσιπ και επεξεργαστών.

Η Συμμαχία θα ενισχύσει και θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ υφιστάμενων και μελλοντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ. Θα συμβάλει στην παροχή στην ΕΕ των απαραίτητων ικανοτήτων όσον αφορά τις τεχνολογίες ημιαγωγών για την τροφοδοσία των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και των δικτύων επικοινωνίας της. Και, θα στηρίξει μια σειρά τομέων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αυτοκινητοβιομηχανίας, βιομηχανικού αυτοματισμού, υγειονομικής περίθαλψης και συστημάτων με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό μεταφράζεται σε 2 κύριες γραμμές δράσεων, αντιμετωπίζοντας τα κύρια κενά που αντιμετωπίζει η Ευρώπη:

  1. Ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος σχεδιασμού ηλεκτρονικών ειδών. Αυτό περιλαμβάνει σχεδιασμό σε κόμβους αιχμής και λύσεις υλικού ανοιχτού κώδικα, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ισχυρών και αποδοτικών ως προς τους πόρους επεξεργαστών.
  2. Τη δημιουργία της απαραίτητης παραγωγικής ικανότητας. Αυτό περιλαμβάνει δοκιμές συναρμολόγησης και προηγμένες συσκευασίες, από ένα μείγμα τοπικών και παγκόσμιων παραγόντων, για την παραγωγή της επόμενης γενιάς αξιόπιστων επεξεργαστών, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και τεχνολογιών. Αυτό θα μεταφραστεί σε δίδυμη διαδρομή που θα αναπτυχθεί παράλληλα: προώθηση της Ευρώπης προς την παραγωγή τεχνολογιών από 16 νανόμετρα (nm) έως 10 nm, καθώς και από 5 nm σε 2 nm και πέρα. Αυτοί οι πιο προηγμένοι τύποι ημιαγωγών, οι οποίοι, εκτός από την αύξηση της απόδοσης, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν μαζικά την ενέργεια που χρησιμοποιείται από τα πάντα, από τα τηλέφωνα μέχρι τα κέντρα δεδομένων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και πώς

Οποιοσδήποτε οργανισμός με σχετικές υφιστάμενες ή προγραμματισμένες δραστηριότητες στον τομέα των τεχνολογιών επεξεργασίας και ημιαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών τελικών χρηστών, των ενώσεων και των ερευνητικών και τεχνολογικών οργανισμών, μπορεί να προσχωρήσει στη Συμμαχία. Μπορούν να το πράξουν υπογράφοντας τη δήλωση και συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στους όρους εντολής.

Παρασκήνιο

Η συμμαχία θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων στην ΕΕ για την παροχή ασφαλέστερων και ανταγωνιστικών λύσεων στις τεχνολογίες επεξεργαστών και ημιαγωγών. Θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ισχυρών ενεργειακώς αποδοτικών συνιστωσών που είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της προστασίας των δεδομένων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών των πολιτών της ΕΕ.

Οι επεξεργαστές και οι ημιαγωγοί αποτελούν βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής για τις αναδυόμενες κρίσιμες εφαρμογές της επεξεργασίας δεδομένων, των επικοινωνιών, των υποδομών δεδομένων, του υπολογιστικού νέφους, της προηγμένης υπολογιστικής και της τεχνητής νοημοσύνης.  Οι ημιαγωγοί ταξινομούνται ως τεχνολογία διπλής χρήσης. Είναι καίριας σημασίας για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως η ενέργεια και οι επικοινωνίες και η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας και του διαστήματος.

Τελευταια ΝΕΑ

DIGIBYTE |
Η Ευρώπη δεσμεύεται για καινοτομία ημιαγωγών με νέες εγκαταστάσεις δοκιμών

Σήμερα, το συμβούλιο δημόσιων αρχών της κοινής επιχείρησης «Μικροκυκλώματα» επέλεξε τις κοινοπραξίες που θα υλοποιήσουν τέσσερις πιλοτικές γραμμές για την τεχνολογία ημιαγωγών. Αποτελεί σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα, ιδίως όσον αφορά την πρωτοβουλία για τα μικροκυκλώματα για την Ευρώπη.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν την ισχυρή εμπορική και τεχνολογική συνεργασία σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων

Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την έκτη σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (TTC) στο Leuven του Βελγίου. Η σύνοδος επέτρεψε στους υπουργούς να αξιοποιήσουν τις εν εξελίξει εργασίες και να παρουσιάσουν νέα παραδοτέα του ΣΕΤ μετά από δυόμισι χρόνια συνεργασίας.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κορέας επαναβεβαιώνουν την εταιρική τους σχέση για έναν ανθεκτικό ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς αποκλεισμούς

Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κορέας πραγματοποίησαν το δεύτερο Συμβούλιο Ψηφιακής Εταιρικής Σχέσης στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο προήδρευσαν από κοινού ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Thierry Breton, και ο Κορεάτης Υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Δρ Lee Jong-Ho.

EVENT |
Κοινό φόρουμ ερευνητών ΕΕ-Νότιας Κορέας για τους ημιαγωγούς

Τον Ιούνιο του 2023, η Νότια Κορέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσαν την ψηφιακή εταιρική σχέση Κορέας-ΕΕ για την ενίσχυση της συνεργασίας και της οικονομικής ανθεκτικότητας στον ψηφιακό τομέα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση των δεσμών, και τα δύο μέρη συγκαλούν το εναρκτήριο Φόρουμ Ερευνητών Ημιαγωγών Νότιας Κορέας-ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η μικροηλεκτρονική και η νανοηλεκτρονική μας μεταφέρουν στον κόσμο σε μικρογραφία, όπου τα μεγάλα πράγματα διευκολύνονται από τα μικρότερα και πιο έξυπνα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα.

Βλ. επίσης

Ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα

Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα θα ενισχύσει την τεχνολογική κυριαρχία, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης και θα συμβάλει στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.