Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Alleanza dwar it-teknoloġiji tal-Proċessuri u tas-Semikondutturi

L-Alleanza dwar il-Proċessuri u t-Teknoloġiji tas-Semikondutturi tiġbor flimkien atturi ewlenin għad-disinn u l-produzzjoni ta’ ċipep mikroelettroniċi.

Il-Kummissjoni nediet l-Alleanza Ewropea dwar it-teknoloġiji tal-Proċessuri u s-Semikondutturi f’Lulju 2021. Mill-ismartphones sal-5G għall-Internet tal-Oġġetti u lil hinn, il-proċessuri u t-teknoloġiji tas-semikondutturi huma kruċjali għal Deċennju Diġitali ta’ suċċess. 

L-għan ġenerali tal-Alleanza huwa li tidentifika l-lakuni attwali fil-produzzjoni tal-mikroċipep u l-iżviluppi teknoloġiċi meħtieġa biex il-kumpaniji u l-organizzazzjonijiet jirnexxu, irrispettivament mid-daqs tagħhom. Dan se jgħin il-kompetittività tal-kumpaniji, iżid is-sovranità diġitali tal-Ewropa u jindirizza d-domanda għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ ċipep u proċessuri sikuri, effiċjenti fl-użu tal-enerġija u b’saħħithom.

L-Alleanza se ssaħħaħ u trawwem il-kollaborazzjoni fl-inizjattivi eżistenti u futuri tal-UE. Dan se jgħin biex jipprovdi lill-UE bil-kapaċitajiet meħtieġa fit-teknoloġiji tas-semikondutturi biex tħaddem l-infrastruttura diġitali kritika u n-netwerks ta’ komunikazzjoni tagħha. U, se tappoġġa firxa ta’ setturi u teknoloġiji, inklużi sistemi awtomobilistiċi, ta’ awtomatizzazzjoni industrijali, tal-kura tas-saħħa u sistemi abilitati bl-IA.

Dan jissarraf f’żewġ linji ewlenin ta’ azzjonijiet, li jindirizzaw il-lakuni ewlenin li qed tiffaċċja l-Ewropa:

  1. It-tisħiħ tal-ekosistema Ewropea tad-disinn tal-elettronika. Dan jinkludi d-disinn f’nodi avvanzati u soluzzjonijiet ta’ hardware b’sors miftuħ, li se jgħinu fl-iżvilupp ta’ proċessuri b’saħħithom u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi.
  2. L-istabbiliment tal-kapaċità ta’ manifattura meħtieġa. Dan jinkludi l-ittestjar tal-assemblaġġ u l-imballaġġ avvanzat, permezz ta’ taħlita ta’ atturi lokali u globali, biex tiġi prodotta l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ proċessuri affidabbli, komponenti u teknoloġiji elettroniċi. Dan se jissarraf f’żewġ binarji li għandhom jiġu żviluppati b’mod parallel: nimxu l-Ewropa lejn teknoloġiji ta’ produzzjoni minn 16-il nanometru (nm) għal 10 nm, kif ukoll minn 5 nm għal 2 nm u lil hinn. Dawn it-tipi l-aktar avvanzati ta’ semikondutturi li, minbarra ż-żieda fil-prestazzjoni, għandhom il-potenzjal li jnaqqsu b’mod massiv l-enerġija użata minn kollox mit-telefowns għaċ-ċentri tad-data.

Min jista’ jissieħeb u kif

Kwalunkwe organizzazzjoni b’attivitajiet eżistenti jew ippjanati rilevanti fil-qasam tat-teknoloġiji tal-proċessur u tas-semikondutturi, inklużi kumpaniji tal-utenti finali, assoċjazzjonijiet, u organizzazzjonijiet tar-riċerka u t-teknoloġija, tista’ tingħaqad mal-Alleanza. Jistgħu jagħmlu dan billi jiffirmaw id-Dikjarazzjoni u jimlew il-formola tal-applikazzjoni sakemm jissodisfaw il- kriterji ta’ eliġibbiltà stabbiliti fit-Termini ta’ Referenza.

Tagħrif ta’ sfond

L-Alleanza se ssaħħaħ il-kooperazzjoni fost l-atturi fl-UE biex twassal soluzzjonijiet aktar siguri u kompetittivi fit-teknoloġiji tal-ipproċessar u tas-semikondutturi. Se tiffoka fuq l-iżvilupp ta’ komponenti b’saħħithom effiċjenti fl-użu tal-enerġija li huma kruċjali biex jiġu żgurati s-sigurtà, il-protezzjoni tad-data u l-kompetittività tan-negozji tal-UE u s-servizzi taċ-ċittadini.

Il-proċessuri u s-semikondutturi huma teknoloġiji abilitanti ewlenin għall-applikazzjonijiet kritiċi emerġenti tal-ipproċessar tad-data, il-komunikazzjonijiet, l-infrastruttura tad-data, il-cloud, il-computing avvanzat u l-IA.  Is-semikondutturi huma kklassifikati bħala teknoloġija b’użu doppju. Dawn huma essenzjali għall-infrastruttura kritika, bħall-enerġija u l-komunikazzjonijiet u s-sigurtà interna u esterna tal-UE, inklużi d-difiża u l-ispazju.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

L-Elettroniċi

Il-mikroelettronika u n-nanoelettronika jieħduna fid-dinja f’miniature, fejn l-affarijiet il-kbar huma ffaċilitati mill-iżgħar u l-aktar sistemi elettroniċi intelliġenti.

Ara Wkoll

l-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep

l-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep se jagħti spinta lis-sovranità teknoloġika, il-kompetittività u r-reżiljenza tal-Ewropa u jikkontribwixxi għat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi.