Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Ceanada — Comhpháirtíocht Dhigiteach an Aontais Eorpaigh

Leis an gComhpháirtíocht Dhigiteach idir an tAontas agus Ceanada, léirítear fís chomhroinnte le haghaidh geilleagar digiteach agus sochaí dhigiteach atá dearfach agus dírithe ar an duine i gcomhthéacs dlús a chur leis an gclaochlú digiteach agus leis an éiginnteacht gheopholaitiúil.

Chomhaontaigh an dá pháirtí oibriú le chéile i réimsí ríthábhachtacha amhail anintleacht shaorga, nascacht idirnáisiúnta shlán, cibearshlándáil, ardáin ar líne, céannacht dhigiteach agus scileanna digiteacha.

Íoslódálacha

Canada – European Union Digital Partnership
Íoslódáil