Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú

a chéad tuarascáil maidir le Staid na Deacáide Digití, iarrtar gníomhaíocht chomhchoiteann chun an t-aistriú digiteach a mhúnlú

    logo of the State of the Digital Decade report

Sa chéad tuarascáil ar Staid na Deacáide Digití tugtar léargas cuimsitheach ar an dul chun cinn i dtreo claochlú digiteach a bhaint amach chun an tAontas Eorpach a chumhachtú ionas go mbeidh sé níos ceannasaí, níos athléimní agus níos iomaíche i dtéarmaí digiteacha.