Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leabharlann

Roghanna Cuardaigh

Torthaí Cuardaigh (3392)


EVENT REPORT |
Fís-sleachta roimh an gcruinniú le hEagraíochtaí na Sochaí Sibhialta maidir leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha agus maidir le Measúnuithe Riosca

An 9 Meitheamh 2023, d’óstáil AS Connect cruinniú comhchéime le hionadaithe eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun a dtuairimí a phlé maidir le cur i bhfeidhm an Ghnímh um Sheirbhísí Digiteacha (DSA), agus go háirithe, maidir leis an gcreat bainistíochta riosca nach mór do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne (VLOPanna) agus inneall cuardaigh an-mhór ar líne (VLOSEanna) a chur i bhfeidhm faoi DSA.

BROCHURE |
Bileog eolais: Comhairle Trádála agus Teicneolaíochta AE-SAM (2021-2024)

Fónann an Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe (TTC) mar fhóram do na Stáit Aontaithe agus don Aontas Eorpach chun comhordú a dhéanamh ar chur chuige maidir le príomh-shaincheisteanna domhanda trádála, eacnamaíocha agus teicneolaíochta agus chun an caidreamh trádála agus eacnamaíoch trasatlantach a dhoimhniú bunaithe ar na luachanna comhroinnte sin.

POLICY AND LEGISLATION |
6G a Chur Chun Cinn: Fís don Chomhoibriú Trasatlantach

Tríd an gComhairle Trádála agus Teicneolaíochta (TTC), tá deis ar leith ag na Stáit Aontaithe agus ag an Aontas comhar sa taighde agus sa nuálaíocht a chothú, lena áirithiú go mbeidh forbairt agus cur in úsáid theicneolaíocht 6G ag teacht le prionsabail agus luachanna comhroinnte.

POLICY AND LEGISLATION |
Téarmaíocht agus Tacsanomaíocht le haghaidh Intleacht Shaorga AE-SAM — an Dara hEagrán

Chun na gealltanais a leagtar amach sa chéad eagrán den fhoghrúpa Téarmaíochta agus Tacsanomaíochta le haghaidh na hintleachta saorga idir an tAontas agus na Stáit Aontaithe a chomhlíonadh, tá an dara heagrán forbartha ag saineolaithe an Aontais agus na Stát Aontaithe maidir leis an intleacht shaorga ó Mheitheal 1 na Comhairle Trádála agus Teicneolaíochta idir an tAontas agus na Stáit Aontaithe (WG1) maidir le Tacsanomaíocht agus Téarmaíocht na hintleachta saorga (TTC6) ar ócáid an Séú hAireachta idir an tAontas agus na Stáit Aontaithe den Chomhairle Trádála agus Teicneolaíochta (TTC6).