Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leabharlann

Roghanna Cuardaigh

Torthaí Cuardaigh (3299)


REPORT / STUDY |
Pointí Cairdinéalacha — Tuarascáil ar Dheich mBliana Digiteacha 2023

Comhlánaíonn an doiciméad seo an tuarascáil ar Staid na Deacáide Digití agus cumhdaítear ann na ceithre réimse, a sainaithníodh sa Teachtaireacht maidir le Compás Digiteach mar an réimse atá riachtanach do chlaochlú digiteach an Aontais (pointí cártaí).

REPORT / STUDY |
Broadband coverage in Europe 2022

The Broadband Coverage 2022 study monitors the Member States progress towards targets set out in the Digital Decade Policy programme namely: ‘Gigabit connectivity for all by 2030’ and ‘at least 5G in all populated areas.’

REPORT / STUDY |
Táscairí r-Shláinte na Deich mBliana Digiteacha a fhorbairt 2022

Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo torthaí an mheasúnaithe bhonnlíne ar staid reatha thíortha AE27 (móide an Íoslainn agus an Iorua) i dtreo sprioc 2030 maidir leis an r-Shláinte a bhaint amach faoi Chlár Beartais na Deacáide Digití go mbeidh rochtain ag 100 % de shaoránaigh an Aontais ar ríomhthaifid sláinte faoi 2030.

REPORT / STUDY |
tagarmharc Ríomhrialtais 2023

Déanann Tagarmharc r-Rialtais faireachán ar dhigitiú na seirbhísí poiblí san Eoraip. Léirítear sa tuarascáil seo claochlú digiteach na rialtas in 2021 agus 2022.