Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Leabharlann

Roghanna Cuardaigh

Torthaí Cuardaigh (3429)

Highlight


REPORT / STUDY |
Deacáid Dhigiteach 2024: staidéar ar Tháscaire rShláinte

Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo torthaí is déanaí an mheasúnaithe ar staid reatha thíortha AE27 (agus an Íoslainn agus an Iorua) i dtreo sprioc r-Shláinte na Deacáide Digití a bhaint amach, is é sin go mbeadh rochtain ag 100 % de shaoránaigh an Aontais ar ríomhthaifid sláinte faoi 2030.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

POLICY AND LEGISLATION |
Forléargas ar eilimintí a chuirtear san áireamh chun meastachán a dhéanamh ar mhéid na n-ioncam sannta seachtrach a eascraíonn as an táille mhaoirseachta de bhun Airteagal 6(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/1127 ón gCoimisiún

Sa Doiciméad Inmheánach Oibre seo de chuid an Choimisiúin tá forléargas ar na heilimintí a chuirtear san áireamh sa mheastachán ar mhéid na n-ioncam sannta seachtrach a eascraíonn as an táille mhaoirseachta de bhun Airteagal 6(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2023/1127 ón gCoimisiún le haghaidh an Ghnímh um Sheirbhísí Digiteacha.