Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Maoiniú

Roghanna Cuardaigh

Torthaí Cuardaigh (603)

Highlight


CALL FOR TENDERS |
Dlús a chur le deiseanna fuinnimh tonn na n-aigéan chun leictreachas a ghiniúint

Tugann gníomhaireacht fuinnimh réigiún na mBascach (EVE) cuireadh do sholáthraithe leasmhara tairiscintí a chur isteach maidir lena soláthar réamhthráchtála a bhfuil sé mar aidhm leis dlús a chur le forbairt teicneolaíochtaí aerthuirbíní do riachtanais earnáil fuinnimh na dtonnta agus go háirithe Gléasra Mutriku EVE.

CALL FOR TENDERS |
Tacar traenach a chuireann in oiriúint go huathoibríoch do rianta le leithid éagsúla

Iarrann ADIF, cuideachta iarnróid náisiúnta na Spáinne, ar sholáthraithe leasmhara tairiscintí a chur isteach chuig a soláthar nua réamhthráchtála a bhfuil sé mar aidhm aige traenacha nuálacha a fhorbairt agus a thástáil ar féidir leo oiriúnú go huathoibríoch do rianta traenach le leithead éagsúil.

CALL FOR PROPOSALS |
Ionadaíocht agus cuimsiú na meán do dhídeanaithe agus d’imircigh

Tá ionadaíocht agus infheictheacht na meán ar ghrúpaí leochaileacha amhail imircigh agus dídeanaithe imeallach sna meáin shóisialta phríomhshrutha ar fud na hEorpa agus aird ar leith á tabhairt ar staid na hÚcráine. Is é an cuspóir atá ann i gcónaí bealaí a shainaithint chun meáin shóisialta chuimsitheacha a chur chun cinn san Eoraip, agus cabhrú leis na grúpaí sin a n-insintí féin a chruthú faoi áit agus ról na ndídeanaithe agus na n-imirceach i sochaithe agus i bpobail na hEorpa.