Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Bréagaisnéis: tuairiscíonn sínitheoirí a gcuid gníomhaíochtaí chun bréagaisnéis COVID-19 a chomhrac

D’fhoilsigh an Coimisiún an tsraith dheireanach de thuarascálacha ar chlár faireacháin COVID-19, ina dtugtar léargas ar ghníomhaíochtaí a rinne ardáin, sínitheoirí an Chóid Cleachtais maidir le Bréagaisnéis, chun bréagaisnéis faoin bpaindéim a theorannú.

slide showing the principles of a Code of Practice for online platforms and social networks

European Commission

Tá an méid a foghlaimíodh ón gclár seo ag cur le creat tuairiscithe níos láidre maidir leis an gCód Cleachtais neartaithe, a bhfuiltear ag súil go gcuirfidh na sínitheoirí i láthair é sna seachtainí amach romhainn ag tógáil ar Threoir an Choimisiúin a foilsíodh i mí na Bealtaine seo caite.

Seo mar a labhair Věra Jourová, an Leas-Uachtarán um Luachanna agus um Thrédhearcacht:

Léiríonn bréagaisnéis a bhaineann le géarchéim an choróinvíris agus le cogadh na Rúise san Úcráin go bhfuil uirlisí níos láidre de dhíth orainn chun an bhréagaisnéis ar líne a chomhrac. D’éirigh leis an gcleachtadh sin trédhearcacht a bheith úsáideach agus feabhsaithe, ach bhí laigí ag baint leis freisin. Cuirfear na ceachtanna a foghlaimíodh uaidh san áireamh sa Chód treisithe i gcoinne na bréagaisnéise lena gcuirfear creat i bhfad níos láidre agus níos intuartha ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar an mbréagaisnéis.

Dúirt Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach:

Leis an gCód Cleachtais atá ar na bacáin, táimid ag súil go mbeidh creat láidir oibríochtúil go pras chun aghaidh a thabhairt ar an gcomhrac i gcoinne na bréagaisnéise. In éineacht leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha, cuideoidh siad lena áirithiú go gcomhlíonfaidh ardáin a bhfreagracht maidir le teorainn a chur le scaipeadh ábhair dhíobhálaigh den sórt sin.

 Leanfar den fhaireachán ar bhearta na n-ardán chun srian a chur leis an mbréagaisnéis faoin gcód athchóirithe. Thuairiscigh TikTok, i mí an Mhárta agus i mí Aibreáin, go bhfuil laghdú 2,239 tagtha ar líon na bhfíseán a bhaineann leis an gcoróinvíreas a sháraíonn a bheartais i gcomparáid leis an tréimhse tuairiscithe roimhe sin agus gur cuireadh deireadh leis na srianta i roinnt mhaith tíortha de chuid an Aontais. Tháinig laghdú 10,131 ar líon na bhfíseán ina raibh mífhaisnéis leighis nó le clib COVID-19 a baineadh de bharr sáruithe i gcomparáid le mí Eanáir agus Feabhra. Tuairiscíonn META freisin, i mí an Mhárta agus i mí Aibreáin, gur baineadh líon i bhfad níos ísle píosaí inneachair a bhaineann leis an gcoróinvíreas de Facebook agus Instagram de bharr sáruithe ar a bheartais mhífhaisnéise: 124,000 ó Facebook agus 14,000 ó Instagram i gcomparáid le mí Eanáir agus Feabhra. Leanann Microsoft agus Google de chosc a chur ar fhoilsiú na milliún socrúchán ad, lena n-áirítear ábhar a bhaineann le vacsaíní, i gcomhréir lena mbeartais mhíthreoracha ábhair. I gcomparáid leis an tréimhse tuairiscithe roimhe seo, chuir Twitter méid níos lú cuntas ar fionraí mar gheall ar a bPolasaí Faisnéise Míthreorach a shárú.

An tsraith dheireanach de thuarascálacha

Cód Cleachtais maidir le Bréagaisnéis