Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europski digitalnoinovacijski centri

Europski digitalnoinovacijski centri (EDIH-ovi) jedinstvene su kontaktne točke kojima se poduzećima pomaže da odgovore na digitalne izazove i postanu konkurentnija.

    ŠTO SE DOGAĐA?

Pružanjem pristupa tehničkom stručnom znanju i testiranju, kao i mogućnosti „testiranja prije ulaganja”, EDIH-ovi podupiru poduzeća u poboljšanju poslovnih/proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga upotrebom digitalnih tehnologija. Pružaju i inovacijske usluge, kao što su savjetovanje o financiranju, osposobljavanje i razvoj vještina, koje su ključne za uspješnu digitalnu transformaciju. U obzir se uzimaju i pitanja okoliša, posebno u pogledu upotrebe digitalnih tehnologija za održivost i kružnost.

EDIH-ovi kombiniraju prednosti regionalne prisutnosti s mogućnostima dostupnima paneuropskoj mreži. Ta regionalna prisutnost ostavlja ih u dobrom položaju za pružanje usluga koje su lokalnim poduzećima potrebne putem lokalnog jezika i inovacijskog ekosustava. Europska pokrivenost mrežom olakšava razmjenu najboljih praksi među centrima u različitim zemljama, kao i pružanje specijaliziranih usluga u regijama kada potrebne vještine nisu dostupne na lokalnoj razini.

Nakon donošenja programa rada programa Digitalna Europa (DIGITAL) (.pdf), prvi ograničeni poziv za EDIH-ove već je dovršen te se očekuje da će do kraja 2022. biti potpisana i operativna 136 bespovratnih sredstava. 50 % financijskih sredstava osigurava DIGITAL, a ostalih 50 % osiguravaju države članice i/ili njihove regije. Nacionalne vlade i regionalna tijela imali su središnju ulogu u postupku odabira EDIH-ova utvrđivanjem prikladnih europskih centara za digitalne inovacije kako bi odgovorili na europski poziv na podnošenje prijedloga.

Početni odabir EDIH-ova bit će dopunjen drugim ograničenim pozivom, koji bi trebao biti objavljen 29. rujna i zaključen 16. studenoga 2022.

Visokokvalitetni kandidati za EDIH-ove, za koje nisu bila dostupna europska financijska sredstva, dobili su pečat izvrsnosti.  Neke od njih financirat će njihove države članice ili regija, a nakon što postanu operativni, mogu postati i dio mreže EDIH-ova.

Digitalni akcelerator transformacije

Mrežu EDIH-a podupirat će Akcelerator digitalne transformacije (DTA). Sporazumom o zaštiti podataka podupire se Europska komisija u izgradnji dinamične zajednice središta i drugih dionika. U tu svrhu DTA potiče umrežavanje, suradnju i prijenos znanja između EDIH-a, MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, javnog sektora i drugih relevantnih dionika i inicijativa. DTA će upravljati internetskom prisutnošću mreže, udomljavati odgovarajuću softversku platformu i alate te uključivati ažurirani internetski katalog EDIH-ova.

Nadalje, u okviru DTA-a procijenit će se uspješnost mreže EDIH-a te će se procijeniti učinak koji EDIH ima na digitalnu zrelost organizacija koje podupiru. U tu je svrhu Zajednički istraživački centar Europske komisije razvio alat za procjenu digitalne zrelosti kojim će se koristiti svi EDIH-ovi za mjerenje napretka digitalne zrelosti klijenata EDIH-a. Sporazumom o zaštiti podataka poduprijet će se EDIH u uvođenju i uporabi tog alata.

Europski digitalnoinovacijski centri i druge inicijative

JRCje izradio i praktični priručnik s dobrim praksama u pogledu ulaganja u digitalnoinovacijske centre. Priručnikom se nastoji poduprijeti provedba i donošenje politika regionalne, nacionalne i RIS3 strategije za istraživanje i inovacije za pametnu specijalizaciju.

Mnogi europski digitalnoinovacijski centri (EDIH) temelje se na postojećim klasterima ili uključuju organizacije koje su dio konzorcija Europske poduzetničke mreže (EEN). Strategija za MSP-ove također se obvezuje na proširenje digitalnoinovacijskih centara u vezi s startup Europe i EEN-om te pružanje neometane usluge unutar lokalnih i regionalnih ekosustava. U dokumentu sa smjernicama (.pdf) navode se dodatne pojedinosti o toj suradnji.

Related Content

Big Picture

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.

See Also

eArchiving

eArchiving – pruža osnovne specifikacije, softver, obuku i znanje kako bi se ljudima pomoglo da duže pohranjuju informacije.

Program DIGITALna Europa – programi rada

Opći ciljevi, opseg, ishodi i rezultati te dodijeljena proračunska sredstva za svaku temu opisani su u programima rada. Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete relevantne dokumente i izmjene programa rada nakon što ih Europska komisija usvoji.

Vještine u programu DIGITAL Europa

Programom DIGITAL Europa financirat će se osmišljavanje i provedba specijaliziranih programa i pripravništva za buduće stručnjake u ključnim područjima kapaciteta kao što su podaci i umjetna inteligencija, kibersigurnost, kvantno računalstvo i računalstvo visokih performansi.

Superračunalstvo u programu DIGITAL Europa

Cilj je programa DIGITAL Europa izgraditi i ojačati kapacitete EU-a za superračunalstvo i obradu podataka te nam pomoći da do 2022./2023. dosegnemo eksaskalarno superračunalstvo – računalstvo s moći usporedivom s objedinjavanjem računalnih sposobnosti mobilnih telefona cijelog...