Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Financiranje djelovanja u području elektroničkih komunikacija i donošenje programa rada za 2022.

To je tekst Odluke Komisije od 9. veljače 2022. o financiranju djelovanja u području elektroničkih komunikacija i donošenju programa rada za 2022. Sadržava i prilog s opisom mjera koje će se financirati i raščlambom proračuna za 2022.

Preuzimanja

1) Commission decision of 9 February 2022 - C(2022)646 final
Preuzimanje 
2) Annex to Commission decision of 9 February 2022 - C(2022)646 final
Preuzimanje