Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikacija

Sastanci stručne skupine za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela

Nakon otvorenog postupka odabira Komisija je imenovala 23 stručnjaka u stručnu skupinu za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela.

Skupinu čine neovisni stručnjaci s visokom razinom stručnosti u tom području, koji obuhvaćaju širok raspon područja interesa i sektora.

Mandat stručne skupine

Zadaće stručne skupine su:

 1. utvrditi dobre prakse u pogledu razmjene podataka između poduzeća i državnih tijela kako bi se doprinijelo učinkovitijem i boljem pružanju javnih usluga i/ili pouzdanijem donošenju politika koje se temelji na dokazima;
 2. procijeniti pravne, gospodarske i tehničke prepreke koje sprečavaju razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela te savjetovati o mjerama za promicanje razmjene podataka između poduzeća i državnih tijela u svrhe od javnog interesa;
 3. davanje preporuka Komisiji o daljnjem razvoju njezine politike razmjene podataka između poduzeća i državnih tijela.

Stručna skupina posebno:

 1. ocijeniti načela, načine suradnje i tehnička sredstva navedena u Smjernicama za razmjenu podataka privatnog sektora i odobriti okvir za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela;
 2. definirati i poticati suradnju između poduzeća i državnih tijela kako bi se ispitale smjernice i olakšala razmjena dobrih praksi među članovima i s Komisijom;
 3. savjetuje Komisiju o novim područjima za moguću potporu razmjeni podataka između poduzeća i državnih tijela u okviru Okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije ili drugih programa te o budućim mjerama politike i sljedećim koracima za poboljšanje razmjene podataka između poduzeća i državnih tijela.

Zaključci i preporuke objavljuju se u izvješću koje se može upotrijebiti kao doprinos mogućim budućim inicijativama Komisije o razmjeni podataka između poduzeća i državnih tijela.

Pročitajte izvješće

Sastancima

Prvi sastanak – 29. studenoga 2018., dnevni red zapisnik

Drugi sastanak, 27. i 28. veljače 2019., dnevni red zapisnik

 • Rasprava o „Odgovornosti za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela”, Virpi Stenman, glasnogovornica za odgovornost i članica stručne skupine za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela
 • Rasprava o održivosti za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela, izvješćivanje Stefaana Verhulsta, glasnogovornika za održivost i člana Stručne skupine za razmjenu podataka B2G
 • Rasprava o načelima smjernica o razmjeni podataka između poduzeća i državnih tijela za potrebe javnog interesa, kratke uvodne napomene tajništva Stručne skupine za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela

Treći sastanak, 11. travnja 2019., dnevni red zapisnik

 • Modeli suradnje za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela
  • Govor Erika Wettera, člana Stručne skupine za razmjenu podataka B2G
  • Izlaganje Stefaana Verhulsta, člana Stručne skupine za razmjenu podataka B2G
 • Tehnička sredstva za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela
  • Izlaganje Nurie Olivera, članice Stručne skupine za razmjenu podataka B2G, koju je pripremio Emmanuel Letouzé (popis uspješnih kandidata), direktor i suosnivač organizacije Data-Pop Alliance
  • Izlaganje Milana Petkovića, člana Stručne skupine za razmjenu podataka B2G
 • Rasprava o odgovornosti, izvješćivanje Virpija Stenmana, glasnogovornice za odgovornost i članice Stručne skupine za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela i Helene Koning, članice stručne skupine za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela
 • Rasprava o održivosti, izvješćivanje Stefaana Verhulsta, glasnogovornika za održivost i člana Stručne skupine za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela i Richarda Benjaminsa, člana stručne skupine za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela

Četvrti sastanak, 19. lipnja 2019., dnevni red zapisnik

 • Rasprava o upravljanju razmjenom podataka između poduzeća i državnih tijela, izvješćivanje Helene Koning, članice Stručne skupine za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela
 • Rasprava o matrici, izvješća Richarda Benjaminsa, člana Stručne skupine za razmjenu podataka B2G
 • Rasprava o revidiranim načelima, opis promjena, Johan Bodenkamp, službenik za politiku i planiranje, podatkovna politika i inovacije, GU CNECT
 • Predstavljanje nacrta izvješća, izvjestitelj Alberto Alemanno i član Stručne skupine za razmjenu podataka B2G
 • Rasprava o preporukama (politika i istraživanje), izvješće Juana Murilla Ariasa, člana Stručne skupine za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela
 • Rasprava o namjerama za preuzimanje obveza

Završni sastanak – 5. studenog 2019., dnevni red zapisnik

 • Kratki uvod o radu obavljenom tijekom godine, Alberto Alemanno, izvjestitelj i član Stručne skupine za razmjenu podataka B2G
 • Kratak opis obveza koje su preuzeli Nuria Oliver, Stefaan Verhulst i Laurent Cytermann, članovi stručne skupine za razmjenu podataka B2G

Podskupine

Podskupine raspravljaju o pitanjima koja se mogu pronaći u sljedećem opisu posla.

Podskupina za odgovornost sastoji se od: Linda austere, Laurent Cytermann, Petra Konecna, Helena Koning, Paulo Nogueira, Nuria Oliver, Greta Schoeters, Virpi Stenman i Joost Vantomme. Glasnogovornica podskupine je Virpi Stenman.

Podskupina za održivost sastoji se od: Richard Benjamins, Dorthe Koerner, Juan Murillo, Dominik Rozkrut, Eva Schweitzer, Ioana Stoenescu, Stefaan Verhulst i Dimitris Zissis. Glasnogovornik podskupine je Stefaan Verhulst.

Osnovne informacije

Više informacija o politici o kojoj se raspravlja u ovoj skupini dostupno je u odjeljcima o razmjeni podataka privatnog sektora u kontekstu odnosa između poduzeća i javnih tijela u ovoj Komunikaciji i radnom dokumentu službi Komisije:

B2G razmjena podataka pridonosi europskoj strategiji za podatke.

Pratite nas @EU_opendata

Povezani sadržaj

Komisija imenuje stručnu skupinu za razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela