Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikacija

Bijela knjiga – Kako savladati potrebe europske digitalne infrastrukture?

Ovom Bijelom knjigom Komisija pokreće opsežna savjetovanja s državama članicama, civilnim društvom, industrijom i akademskom zajednicom kako bi prikupila njihova stajališta o scenarijima navedenima u ovoj Bijeloj knjizi i pružila im priliku da doprinesu budućim prijedlozima Komisije u tom području.

White Paper - How to master Europe’s digital infrastructure needs?

Bijela knjiga pod naslovom „Kako savladati potrebe europske digitalne infrastrukture?” služi kao temelj za savjetovanje s različitim dionicima, uključujući države članice, civilno društvo, industriju i akademsku zajednicu. U njemu se navode scenariji i traže informacije za buduće prijedloge Komisije u području digitalne infrastrukture.

Saznajte više informacija o politikama povezivosti i mogućnostima financiranja povezanima s okosnicom povezivosti.

Preuzimanja

White Paper - How to master Europe's digital infrastructure needs?
Preuzimanje