Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti otvara svoja vrata u Bukureštu

Sutra će Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, čiji je cilj podupirati inovacije i industrijsku politiku u području kibersigurnosti te razvijati i koordinirati projekte EU-a u području kibersigurnosti, osnovati novo sjedište u Bukureštu (Rumunjska), smješteno na kampusu Politehničkog sveučilišta.

graphic showing a computer screen with security warning

iStock photo Getty images plus

Na svečanosti otvaranja sudjelovat će premijer Nicolae Ciucă i viši dužnosnici Komisije. Događanje će se prenositi putem interneta.

Centar je odgovoran za upravljanje fondovima EU-a za kibersigurnost za trenutačni dugoročni proračun EU-a (2021. – 2027.), posebno za donošenje programa rada u području kibersigurnosti, te za upravljanje kiberprojektima u okviru programa Digitalna Europa i Obzor Europa.

Nadalje, upravljat će projektima o centrima za sigurnosne operacije u okviru prijedloga Komisije o uspostavi europskog kiberštita te će surađivati s mrežom nacionalnih koordinacijskih centara u cilju izgradnje ekosustava za inovacije i konkurentnost u području kibersigurnosti diljem EU-a.  

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, izjavio je: 

Kibersigurnost je ključan prioritet, a za očuvanje naše digitalne suverenosti potrebni su zajednički napori. Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti okuplja vrhunske stručnjake i resurse iz cijelog EU-a kako bi se razvila inovativna rješenja za kiberprijetnje i povećala naša otpornost na napade. Zajedničkim radom možemo izgraditi sigurniji i sigurniji digitalni svijet za sve Europljane.

Roberto Viola, glavni direktor Odjela za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije Europske komisije, izjavio je: 

Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti ključna je inicijativa kojom će se ojačati naša kolektivna sposobnost rješavanja sve većih kibersigurnosnih izazova s kojima se suočavamo. No to ne možemo učiniti sami. Od ključne je važnosti da surađujemo kao zajednica kako bismo osigurali uspjeh ove inicijative. Udruživanjem snaga možemo udružiti resurse, stručno znanje i znanje kako bismo svim Europljanima stvorili sigurniju i sigurniju digitalnu budućnost. Odlučno i ambiciozno prihvatimo taj izazov.

 

Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti