Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Strategija lanca blokova

EU želi biti predvodnik u tehnologiji lanaca blokova, postati inovator u lancima blokova i dom za važne platforme, aplikacije i poduzeća.

Digitalni EXPLORERS – Blockchain – što je u njemu za vas?

fix-empty

Blockchain tehnologija omogućuje ljudima i organizacijama koji možda ne poznaju ili ne vjeruju jedni drugima da se zajednički dogovore i trajno bilježe informacije bez ovlasti treće strane. Stvaranjem povjerenja u podatke na načine koji prije nisu bili mogući, blockchain može revolucionirati način na koji dijelimo informacije i obavljamo transakcije na internetu.

Strategija Europske komisije osmišljena je za postizanje tih ciljeva. Želi podržati „zlatni standard” za tehnologiju lanaca blokova u Europi koja prihvaća europske vrijednosti i ideale u svojem pravnom i regulatornom okviru.

Ovaj „zlatni standard” za blockchain uključuje:

 • Okolišna održivost: Tehnologija lanaca blokova trebala bi biti održiva i energetski učinkovita.
 • Zaštita podataka: Tehnologija lanaca blokova trebala bi biti kompatibilna sa snažnim europskim propisima o zaštiti podataka i privatnosti i, gdje je to moguće, podupirati ih.
 • Digitalni identitet: Tehnologija lanaca blokova trebala bi poštovati i poboljšati europski razvojni okvir za digitalni identitet. To uključuje usklađenost s propisima o e-potpisu, kao što je eIDAS, i podupiranje razumnog, pragmatičnog decentraliziranog i samosuverenog okvira za identitet.
 • Kibersigurnost: Tehnologija lanaca blokova trebala bi moći osigurati visoku razinu kibersigurnosti.
 • Interoperabilnost: Lanci blokova trebali bi biti interoperabilni među sobom i s naslijeđenim sustavima u vanjskom svijetu.

Elementi strategije Europske komisije za lance blokova

Europska komisija snažno podupire lance blokova u području politike, pravnih i regulatornih područja te područja financiranja. Najvažniji dijelovi strategije blockchaina uključuju:

 • Izgradnja paneuropskog lanca javnih usluga: Europski javni sektor ima vodeću ulogu u lancima blokova izgradnjom vlastite infrastrukture lanca blokova. To će s vremenom uključivati interoperabilnost s platformama privatnog sektora. Europsko partnerstvo za lance blokova oživljava tu viziju. Riječ je o zajedničkom naporu svih 27 država članica EU-a, Norveške, Lihtenštajna i Europske komisije. Rezultat je europska infrastruktura za usluge lanaca blokova (EBSI), koja će se početi proizvoditi 2021.
 • Promicanje pravne sigurnosti: Komisija prepoznaje važnost pravne sigurnosti i jasnog regulatornog režima u područjima povezanima s aplikacijama koje se temelje na lancima blokova. Trenutačno razvija pravni okvir za inovacije u području digitalne imovine (tokenizacije) i pametnih ugovora kojim se štite potrošači i pruža pravna sigurnost poduzećima. Komisija snažno podupire paneuropski okvir i nada se da će se izbjeći pravna i regulatorna rascjepkanost. Nedavno je objavio prijedlog za reguliranje kriptoimovine, ažuriranje pravila o sprečavanju pranja novca za kriptoimovinu i stvaranje paneuropskog regulatornog izoliranog okruženja za inovativna rješenja za lance blokova. To je učinjeno kako bi se povećala ulaganja i osigurala zaštita potrošača i ulagatelja.
 • Povećanje financijskih sredstava za istraživanje i inovacije: EU osigurava financijska sredstva za istraživanje i inovacije u području lanaca blokova bespovratnim sredstvima i podupiranjem ulaganja. Bespovratna sredstva dodjeljuju se u okviru programa Obzor. Od 2016. do 2019. Komisija je osigurala bespovratna sredstva u iznosu od oko 180 milijuna EUR u okviru programa Obzor 2020. U daljnjem programu Obzor Europa očekuje se znatan proračun za dodatna bespovratna sredstva. Komisija podupire ulaganja u novoosnovana poduzeća i projekte u lancima blokova putem novog investicijskog fonda za umjetnu inteligenciju i lance blokova, koji ulaže u fondove poduzetničkog kapitala usmjerene na novoosnovana poduzeća u području umjetne inteligencije i lanaca blokova te pothvate u ranoj fazi.
 • Promicanje lanaca blokova za održivost: EU prepoznaje potencijal lanaca blokova i podupire upotrebu tehnologije lanaca blokova u poticanju održivog gospodarskog razvoja, rješavanju problema klimatskih promjena i podupiranju europskog zelenog novog plana. 
 • Podupiranje interoperabilnosti i normi: Komisija čvrsto vjeruje u važnost standarda za promicanje tehnologije lanaca blokova. Sudjeluje u radu ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 i IEEE te u ITU-T-u što se tiče lanaca blokova, te nastoji surađivati sa svim relevantnim tijelima na globalnoj razini kao što je INATBA (vidjeti u nastavku). 
 • Potpora razvoju vještina lanaca blokova: Postoje inicijative usmjerene na razvoj vještina kako bi se osigurala dostupnost potrebnih vještina na visokoj razini. 
  • Programom Digitalna Europa osiguravaju se strateška financijska sredstva kako bi se odgovorilo na te izazove i podupire razvoj kvalificirane baze digitalnih stručnjaka. S ukupnim proračunom od 580 milijuna EUR za digitalne vještine tijekom sedam godina, programom Digitalna Europa jača se suradnja između država članica EU-a i dionika u području digitalnih vještina i radnih mjesta. Europska komisija najavila je 17. studenoga 2021. prvi skup poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Digitalna Europa.
  • Kao savez za sektorske vještine koji se financira iz programa Erasmus+ CHAISE se bavi sve većom potražnjom za vještinama u području lanaca blokova diljem Europe. Glavna je misija projekta CHAISE razviti strateški pristup razvoju vještina lanaca blokova za Europu te ponuditi rješenja za osposobljavanje otporna na buduće promjene kako bi se riješio problem nedostatka vještina u lancima blokova i odgovorilo na trenutačne i buduće potrebe za vještinama radne snage u europskom lancu blokova.
 • Suradnja sa zajednicom: Komisija komunicira s privatnim sektorom, akademskom zajednicom i zajednicom lanaca blokova prvenstveno putem dva tijela:
  • Međunarodno udruženje pouzdanih aplikacija za lance blokova (INATBA), javno/privatno partnerstvo osmišljeno za povezivanje zemalja EU-a s privatnim sektorom i drugim dionicima kao što je akademska zajednica kako bi se unaprijedio ekosustav lanaca blokova u Europi. INATBA promiče interoperabilnost blockchain tehnologija i dobro upravljanje te djeluje kao sugovornik vlada i međunarodnih tijela. 
  • Europski opservatorij i forum za lance blokova, pilot-projekt koji financira Europski parlament. Cilj mu je udružiti stručno znanje za utvrđivanje i praćenje inicijativa i trendova u području lanaca blokova na globalnoj razini kako bi se stvorio sveobuhvatan, javno dostupan izvor znanja o lancima blokova kojim se podupire ekosustav lanaca blokova u EU-u.
    

Najnovije vijesti

NEWS ARTICLE |
Lanac blokova: Osnivanje EUROPEUM-EDIC-a

Komisija je donijela odluku o osnivanju EUROPEUM-EDIC-a, kojim će se produbiti suradnja u području tehnologije lanaca blokova i tehnologije Web3.

Povezani sadržaj

Šira slika

Napredne digitalne tehnologije

EU ubrzava razvoj i primjenu naprednih tehnologija kako bi građani i poduzeća mogli iskoristiti sav potencijal digitalnog svijeta.

Dublji pogled

Financiranje lanaca blokova i ulaganja

EU osigurava financijska sredstva za istraživanje i inovacije u području lanaca blokova bespovratnim sredstvima i nagradama te podupiranjem ulaganja.

Standardi lanaca blokova

Europska komisija ima aktivnu ulogu u zajednici standarda lanaca blokova te blisko surađuje sa svim relevantnim tijelima diljem svijeta.

Europsko partnerstvo za lance blokova

Europsko partnerstvo za lance blokova (EBP) inicijativa je za razvoj strategije EU-a o lancima blokova i izgradnju infrastrukture lanaca blokova za javne usluge.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Europska politika interneta stvari

EU aktivno surađuje s industrijom, organizacijama i akademskom zajednicom kako bi se oslobodio potencijal interneta stvari diljem Europe i izvan nje.