Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Blockchain strategija

EU želi biti predvodnik u tehnologiji lanaca blokova, postati inovator u lancima blokova i dom za značajne platforme, aplikacije i poduzeća.

  Ilustracija Bloackchaina

Blockchain tehnologija omogućuje ljudima i organizacijama koji možda ne poznaju ili ne vjeruju jedni drugima da se zajednički dogovore i trajno bilježe informacije bez autoriteta treće strane. Stvaranjem povjerenja u podatke na način koji prije nije bio moguć, blockchain može revolucionirati način na koji dijelimo informacije i obavljamo transakcije na internetu.

Strategija Europske komisije osmišljena je kako bi se ostvarili ti ciljevi. Želi podržati „zlatni standard” za tehnologiju lanaca blokova u Europi koji u svom pravnom i regulatornom okviru prihvaća europske vrijednosti i ideale.

Ovaj „zlatni standard” za blockchain uključuje:

 • Okolišna održivost: Tehnologija lanca blokova trebala bi biti održiva i energetski učinkovita.
 • Zaštita podataka: Tehnologija lanca blokova trebala bi biti kompatibilna sa snažnim europskim propisima o zaštiti podataka i privatnosti te ih, gdje je to moguće, podupirati.
 • Digitalni identitet: Tehnologija lanaca blokova trebala bi poštovati i poboljšati razvoj europskog okvira za digitalni identitet. To uključuje usklađenost s propisima o e-potpisima, kao što je eIDAS, i podupiranje razumnog, pragmatičnog decentraliziranog i samosuverenog okvira za identitet.
 • Kibersigurnost: Tehnologija lanca blokova trebala bi moći osigurati visoku razinu kibersigurnosti.
 • Interoperabilnost: Lanci blokova trebali bi biti interoperabilni među sobom i s naslijeđenim sustavima u vanjskom svijetu.

Elementi strategije Europske komisije za lanac blokova

Europska komisija snažno podupire lanac blokova u području politike, pravne i regulatorne politike te financiranja. Najvažniji dijelovi strategije blockchaina uključuju:

 • Izgradnja paneuropskog lanca blokova javnih usluga: Europski javni sektor ima ključnu ulogu u blockchain-u izgradnjom vlastite infrastrukture lanaca blokova. S vremenom će to uključivati interoperabilnost s platformama privatnog sektora. Europsko partnerstvo za lance blokova oživljava tu viziju. Riječ je o zajedničkom naporu svih 27 država članica EU-a, Norveške, Lihtenštajna i Europske komisije. Riječ je o europskoj infrastrukturi za usluge lanca blokova (EBSI), koja će se proizvoditi 2021. godine.
 • Promicanje pravne sigurnosti: Komisija prepoznaje važnost pravne sigurnosti i jasnog regulatornog režima u područjima koja se odnose na aplikacije koje se temelje na lancima blokova. Trenutačno razvija pravni okvir za inovacije u području digitalne imovine (tokenizacija) i pametnih ugovora kojim se štite potrošači i pruža pravna sigurnost poduzećima. Komisija snažno podupire paneuropski okvir i nada se izbjegavanju pravne i regulatorne rascjepkanosti. Nedavno je objavio prijedlog za reguliranje kriptoimovine, ažuriranje pravila za sprečavanje pranja novca za kriptoimovinu i stvaranje paneuropskog regulatornog okruženja za inovativna rješenja lanaca blokova. To je učinjeno kako bi se povećala ulaganja i osigurala zaštita potrošača i ulagatelja.
 • Povećanje financijskih sredstava za istraživanje i inovacije: EU osigurava financijska sredstva za istraživanje i inovacije lanaca blokova bespovratnim sredstvima i podupiranjem ulaganja. Bespovratna sredstva dodjeljuju se u okviru programa Obzor. Od 2016. do 2019. Komisija je u okviru programa Obzor 2020. osigurala oko 180 milijuna EUR bespovratnih sredstava. U daljnjem programu Obzor Europa očekuje se znatan proračun za dodatna bespovratna sredstva. Komisija podupire ulaganja u novoosnovana poduzeća i projekte u području lanaca blokova putem novog investicijskog fonda za umjetnu inteligenciju i lanac blokova, koji ulaže u fondove poduzetničkog kapitala usmjerene na novoosnovana poduzeća u području umjetne inteligencije i lanaca blokova te poduzeća u ranoj fazi.
 • Promicanje lanaca blokova za održivost: EU prepoznaje potencijal lanaca blokova i podupire upotrebu tehnologije lanaca blokova u poticanju održivog gospodarskog razvoja, rješavanju problema klimatskih promjena i podupiranju europskog zelenog novog plana. 
 • Podupiranje interoperabilnosti i normi: Komisija čvrsto vjeruje u važnost standarda u promicanju tehnologije lanaca blokova. Sudjeluje u radu ISO TC 307, ETSI ISG PDL, CEN-CENELEC JTC19 i IEEE-a te u ITU-T-u što se tiče lanca blokova te nastoji surađivati sa svim relevantnim tijelima na globalnoj razini, kao što je INATBA (vidjeti u nastavku). 
 • Podupiranje razvoja vještina povezanih s lancima blokova: Postoje inicijative usmjerene na razvoj vještina kako bi se osigurala dostupnost potrebnih vještina na visokoj razini. 
  • Programom Digitalna Europa osigurava se strateško financiranje kako bi se odgovorilo na te izazove te se podupire razvoj kvalificirane kadrovske baze digitalnih stručnjaka. S ukupnim proračunom od 580 milijuna EUR za digitalne vještine tijekom sedam godina, programom Digitalna Europa jača se suradnja između država članica EU-a i dionika u području digitalnih vještina i radnih mjesta. Europska komisija najavila je 17. studenoga 2021. prvi skup poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Digitalna Europa.
  • Kao savez za sektorske vještine koji se financira iz programa Erasmus+, CHAISE se bavi rastućom potražnjom za vještinama lanca blokova diljem Europe. Osnovna je misija projekta CHAISE razvoj strateškog pristupa razvoju vještina u području lanaca blokova za Europu te pružanje rješenja za osposobljavanje otpornih na promjene u budućnosti kako bi se riješio problem nedostatka vještina u području lanaca blokova i odgovorilo na trenutačne i buduće potrebe za vještinama europske radne snage u lancima blokova.
 • Suradnja sa zajednicom: Komisija surađuje s privatnim sektorom, akademskom zajednicom i zajednicom lanaca blokova prvenstveno putem dvaju tijela:
  • Međunarodno udruženje pouzdanih aplikacija lanca blokova (INATBA), javno-privatno partnerstvo osmišljeno za povezivanje zemalja EU-a s privatnim sektorom i drugim dionicima kao što je akademska zajednica kako bi se unaprijedio ekosustav lanaca blokova u Europi. INATBA promiče interoperabilnost tehnologija lanaca blokova i dobro upravljanje te djeluje kao sugovornik vlada i međunarodnih tijela. 
  • Europski opservatorij i forum za lance blokova, pilot-projekt koji financira Europski parlament. Cilj mu je udružiti stručno znanje radi utvrđivanja i praćenja inicijativa i trendova lanaca blokova na globalnoj razini kako bi se stvorio sveobuhvatan, javno dostupan izvor znanja o lancima blokova koji podupire ekosustav lanaca blokova u EU-u.  

Najnovije vijesti

NEWS ARTICLE |
Europska komisija prima nagradu za unapređenje međunarodne suradnje u području javnih politika u području tehnologija lanaca blokova

Na svečanosti dodjele nagrada i događanju u Gali koje je 31. siječnja u Bruxellesu organiziralo Međunarodno udruženje za aplikacije pouzdanih lanaca blokova (INATBA) Europska komisija nagrađena je za unapređenje međunarodne suradnje u području javnih politika u području tehnologija lanaca blokova u ulozi supredsjedatelja Savjetodavnog tijela vlade INATBA-e.

Povezani sadržaj

Šira slika

Napredne digitalne tehnologije

EU ubrzava razvoj i primjenu naprednih tehnologija kako bi građani i poduzeća mogli iskoristiti sav potencijal digitalnog svijeta.

Dublji pogled

Blockchain standardi

Europska komisija aktivno sudjeluje u zajednici za standarde lanaca blokova te blisko surađuje sa svim relevantnim tijelima diljem svijeta.

Europsko partnerstvo za lance blokova

Europsko partnerstvo za lance blokova (EBP) inicijativa je za razvoj strategije EU-a o lancima blokova i izgradnju infrastrukture lanaca blokova za javne usluge.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Europska politika o internetu stvari

EU aktivno surađuje s industrijom, organizacijama i akademskom zajednicom kako bi se oslobodio potencijal interneta stvari diljem Europe i izvan nje.