Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provedba Direktive NIS u Litvi

Na ovoj se stranici navodi trenutačno stanje provedbe Direktive NIS u Litvi i kontaktne točke.

    zastava Litve

Sadržaj će se postupno ažurirati jer će informacije biti dostupne Komisiji, ne dovodeći u pitanje formalnu procjenu usklađenosti mjera za prenošenje sa zahtjevima Direktive NIS. 

Status prenošenja

Prenijeli su ga.

Nacionalna strategija za sigurnost mrežnih i informacijskih sustava

Nacrt strategije dostupan je na internetu.

Jedinstvena kontaktna točka

Nacionalni centar za kibersigurnost (NCSC/CERT-LT)

Adresa: Gedimino str. 40, Vilnius, LT-01110

E-mail: cert@cert.lt

Broj telefona: + 370 706 82 250

Vrijeme za kontakt: Pon-Fri 08:00 – 17:00 EET

Nacionalno nadležno tijelo za pružatelje digitalnih usluga

Isto kao i jedinstvena kontaktna točka.

Nacionalna nadležna tijela za operatore usluga

Isto kao i jedinstvena kontaktna točka.

Nacionalni CSIRT

Isto kao i jedinstvena kontaktna točka.

Dostupnost: 24/7 za hitne slučajeve

Povezani sadržaj

Šira slika

Trenutačno stanje u pogledu prenošenja Direktive NIS

Komisija zajedno s Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost blisko surađuje s državama članicama kako bi osigurala prenošenje Direktive NIS u nacionalno zakonodavstvo.

Pogledajte i sljedeći sadržaj