Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av direktivet om nät- och informationssäkerhet i Litauen

På denna sida ges en lägesrapport om genomförandet av nät- och informationssäkerhetsdirektivet i Litauen och kontaktpunkter.

    Litauens flagga

Innehållet kommer att uppdateras successivt eftersom information kommer att göras tillgänglig för kommissionen, utan att det påverkar den formella bedömningen av huruvida införlivandeåtgärderna överensstämmer med kraven i NIS-direktivet. 

Status för införlivandet

Införlivad.

Nationell strategi för säkerheten i nätverks- och informationssystem

Utkastet till strategi finns tillgängligt online.

En enda kontaktpunkt

Nationellt centrum för cybersäkerhet (NCSC/CERT-LT)

Adress: Gedimino str. 40, Vilnius, LT-01110

E-post: cert@cert.lt

Telefon: + 370 706 82 250

Kontakt Timmar: Mån-fre 08:00–17:00 EET

Nationell behörig myndighet för DSP

Samma sak som en enda kontaktpunkt.

Nationella behöriga myndigheter för OES

Samma sak som en enda kontaktpunkt.

Nationell CSIRT

Samma sak som en enda kontaktpunkt.

Tillgänglighet: 24/7 för brådskande ärenden

Läs mer

Översikt

Läget i införlivandet av direktivet om nät- och informationssäkerhet

Kommissionen har tillsammans med Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ett nära samarbete med medlemsstaterna för att se till att nät- och informationssäkerhetsdirektivet införlivas i nationell lagstiftning.

Se också