Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Az elektronikus hírközlésről folytatott konzultáció rávilágít a megbízható és reziliens konnektivitási infrastruktúra szükségességére

A Bizottság közzétette az elektronikus hírközlési ágazat jövőjéről folytatott feltáró konzultáció eredményeinek összefoglalóját, valamint a beérkezett észrevételek betekinthető változatát.

graphic showing palm hands holding global network connection

iStock photo Getty images plus

A válaszadók a hálózat virtualizációja, a nyílt hálózatok és a peremterületek terén azonosították azokat a technológiai áttöréseket, amelyek az elkövetkező években a legnagyobb hatást fogják kifejteni. Ezek a technológiák várhatóan átállnak a hagyományos elektronikus hírközlő hálózatokról a felhőalapú, virtualizált, szoftver által meghatározott hálózatokra, csökkentik a költségeket, javítják a hálózatok ellenálló képességét és biztonságát, valamint új, innovatív szolgáltatásokat vezetnek be, miközben átalakítják az ökoszisztémát és az üzleti modelleket.

Ezek a fejlemények a digitális egységes piac előmozdítására is alkalmasak, kiemelve a megbízható és reziliens konnektivitási infrastruktúra szükségességét, míg a válaszadók többsége úgy véli, hogy az ágazat széttöredezettsége akadályozza a piac teljes körű integrációját. A többség, főként vállalatok és üzleti szervezetek üdvözölték a spektrumpiac nagyobb fokú integrációját és a spektrumgazdálkodás összehangoltabb megközelítését szerte az EU-ban, beleértve a harmadik országokból származó káros interferenciák uniós szintű kezelésének szükségességét is. A válaszadók véleménye nem volt meggyőző a fogyasztókkal szembeni méltányosság és az összes digitális szereplő méltányos hozzájárulása tekintetében.

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos így nyilatkozott: „Mivel a technológiai verseny zajlik, olyan élvonalbeli hálózatokra van szükségünk, amelyek az átviteli sebesség, a tárolási kapacitás, a perem-/számítóteljesítmény és az interoperabilitás tekintetében megfelelnek a feladatnak. A valódi egységes távközlési piac létrehozása alapvető fontosságú lesz e technológiaváltás szempontjából. Újradefiniáljuk távközlési rendeletünk DNS-ét, hogy könnyebbé váljon a piaci konszolidáció, csökkentsük a technológiák gyors bevezetéséhez szükséges költségeket és bürokráciát, több és több magántőkét vonzzanak, és biztosítsuk hálózatainkat.”

A feltáró konzultáció célja az volt, hogy összegyűjtse a véleményeket és azonosítsa Európa igényeit a konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatban a digitális átalakulás élére. A Bizottsághoz 437 észrevétel érkezett a konzultációhoz, amelyre 2023. február 23. és május 19. között került sor. A titoktartási követelmények alapján a Bizottság megosztotta az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületével (BEREC) folytatott konzultációra adott válaszokat.

További információk