Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Høring om elektronisk kommunikation fremhæver behovet for pålidelig og modstandsdygtig konnektivitetsinfrastruktur

Kommissionen offentliggjorde resuméet af resultaterne af den sonderende høring om fremtiden for den elektroniske kommunikationssektor samt de ikkefortrolige udgaver af de modtagne bidrag.

graphic showing palm hands holding global network connection

iStock photo Getty images plus

Respondenterne identificerede i forbindelse med virtualisering af netværk, åbne net og edge-cloud de teknologiske gennembrud, der vil få størst virkning i de kommende år. Disse teknologier forventes at føre til et skift fra traditionelle elektroniske kommunikationsnet til cloudbaserede, virtuelle, softwaredefinerede net, hvilket vil nedbringe omkostningerne, forbedre nettenes modstandsdygtighed og sikkerhed og indføre nye innovative tjenester, samtidig med at økosystemet og forretningsmodellerne omdannes.

Denne udvikling anses også for at være i stand til at fremme det digitale indre marked, hvilket understreger behovet for pålidelig og modstandsdygtig konnektivitetsinfrastruktur, mens flertallet af respondenterne mener, at fuld integration af markedet hæmmes af fragmenteringen af sektoren. Flertallet, hovedsagelig virksomheder og erhvervsorganisationer, glædede sig over mere integration på frekvensmarkedet og en mere harmoniseret tilgang til frekvensforvaltning i hele EU, herunder behovet for at imødegå skadelig interferens fra tredjelande på EU-plan. Respondenternes synspunkter var ikke afgørende med hensyn til spørgsmålene om retfærdighed for forbrugerne og det rimelige bidrag fra alle digitale aktører.

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: "Efterhånden som teknologikapløbet finder sted, har vi brug for banebrydende net, der lever op til opgaven med hensyn til transmissionshastighed, lagringskapacitet, edge-/computerkraft og interoperabilitet. Skabelsen af et ægte indre marked for telekommunikation vil være afgørende for dette teknologiske skift. Vi vil omdefinere DNA for vores telekommunikationslovgivning for at lette markedskonsolideringen, mindske omkostningerne og bureaukratiet i forbindelse med en hurtig udbredelse af teknologier, tiltrække mere — og mere privat — kapital og sikre vores netværk. "

Den sonderende høring havde til formål at indsamle synspunkter og identificere Europas behov med hensyn til konnektivitetsinfrastruktur for at lede den digitale omstilling. Kommissionen modtog 437 bidrag til høringen, som løb fra den 23. februar til den 19. maj 2023. I henhold til fortrolighedskravene har Kommissionen delt svarene på høringen med Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).

Flere oplysninger