Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-Hubs Ewropej ta’ Innovazzjoni Diġitali

Il-Hubs Ewropej ta’ Innovazzjoni Diġitali (EDIHs) huma punti uniċi ta’ servizz li jappoġġaw lill-kumpaniji u lill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku biex iwieġbu għall-isfidi diġitali u jsiru aktar kompetittivi.

L-EDIHs jappoġġaw lill-kumpaniji biex itejbu l-proċessi, il-prodotti jew is-servizzi tan-negozju/tal-produzzjoni li jużaw teknoloġiji diġitali billi:

  • l-għoti ta’ aċċess għall-għarfien espert tekniku u l-ittestjar, kif ukoll il-possibbiltà li jsir “test qabel ma jsir investiment”
  • l-għoti ta’ servizzi ta’ innovazzjoni, bħall-finanzjament ta’ pariri, taħriġ u żvilupp tal-ħiliet li huma ċentrali għat-trasformazzjoni diġitali ta’ suċċess
  • għajnuna lill-kumpaniji biex jindirizzaw kwistjonijiet ambjentali, b’mod partikolari l-użu ta’ teknoloġiji diġitali għas-sostenibbiltà u ċ-ċirkolarità.

L-EDIHs jikkombinaw il-benefiċċji ta’ preżenza reġjonali mal-opportunitajiet disponibbli għal netwerk pan-Ewropew. Din il-preżenza reġjonali tħallihom f’pożizzjoni tajba biex jipprovdu s-servizzi li l-kumpaniji lokali jeħtieġu, permezz tal-lingwa lokali u l-ekosistema tal-innovazzjoni. Il-kopertura Ewropea tan-netwerk tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki fost iċ-ċentri f’pajjiżi differenti kif ukoll il-forniment ta’ servizzi speċjalizzati fir-reġjuni kollha meta l-ħiliet meħtieġa ma jkunux disponibbli lokalment.

Wara l-adozzjoni tal- programm ta’ ħidma tal-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) (.pdf), l-ewwel sejħa ristretta għall-EDIHs tlestiet b’136 proġett magħżula u l-biċċa l-kbira taċ-ċentri operazzjonali f’Jannar 2023.  Tnediet it-tieni sejħa biex tissupplimenta l-għażla tal-EDIHs u biex timla l-lakuni fin-Netwerk li rriżultat fl-għażla ta’ 15-il ċentru ieħor. Dawn iċ-ċentri ulterjuri x’aktarx li jkunu operattivi sa nofs l-2023.  Taħt dan il-programm, 50 % tal-finanzjament huwa pprovdut minn DIGITAL, u l-50 % l-oħra huma pprovduti mill-Istati Membri, pajjiżi assoċjati, ir-reġjuni tagħhom u/jew sorsi privati. Il-gvernijiet nazzjonali u l-awtoritajiet reġjonali kellhom rwol ċentrali fil-proċess tal-għażla tal-EDIHs billi identifikaw EDIHs kandidati xierqa biex iwieġbu għas-sejħiet Ewropej għall-proposti.

EDIHs kandidatita’ kwalità għolja, li għalihom ma kien disponibbli l-ebda finanzjament DIGITAL, irċevew Siġill ta’ Eċċellenza. Xi wħud minn dawn se jiġu ffinanzjati mill-Istati Membri jew ir-reġjun tagħhom u ladarba jkunu operattivi, jistgħu jsiru wkoll parti min-netwerk tal-EDIHs.

In-Netwerk EDIH

Permezz tan- netwerk EDIH, il -Kummissjoni Ewropea trid tibni komunità vibranti ta’ ċentri u partijiet interessati oħra li jrawmu attivitajiet ta’ netwerking, kooperazzjoni u trasferiment tal-għarfien bejn l-EDIH, l-SMEs u l-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja, is-settur pubbliku u l-partijiet ikkonċernati u l-inizjattivi rilevanti l-oħra. L-Aċċelleratur tat-Trasformazzjoni Diġitali (DTA) qed jappoġġa l-kisba ta’ dan l-għan, permezz tal-ġestjoni tal-preżenza tan-netwerk fuq il-web, u l-ospitar ta’ pjattaforma u għodod tas-software xierqa, inkluż il- katalgu online tal-EDIHs.

Il- portal web tan-netwerk EDIH jinkludi għodod għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tan-netwerk EDIH, li jkejjel l-impatt li l-EDIHs għandhom fuq il-maturità diġitali tal-organizzazzjonijiet li jappoġġaw. Għal dan il-għan, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea żviluppa għodda ta’Valutazzjoni tal-Maturità Diġitalili tista’ tintuża mill-EDIHs kollha biex jitkejjel il-progress tal-Maturità Diġitali tal-klijenti tagħhom. L-għodda tal-Valutazzjoni tal-Maturità Diġitali hija disponibbli fit-taqsima tal-portal web riżervat għall-EDIHs irreġistrati.

Il-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali Ewropej u inizjattivi oħra

Ħafna EDIHs jinkludu organizzazzjonijiet li huma parti min-Netwerk Enterprise Europe (EEN)jew ir-Raggruppamenti Industrijali Ewropej (EIC). L-EDIHs għandhom jiżviluppaw konnessjoni b’saħħitha ma’ netwerks oħra, inklużi l-EEN, l-EIC u l-istart-up Europe, biex jipprovdu servizz bla xkiel lill-SMEs fi ħdan l-ekosistemi lokali u reġjonali. Qed jiġi żviluppat dokumentta’ gwida biex jiġu pprovduti prattiki tajbin u aktar dettalji dwar din il-kooperazzjoni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-Programm Ewropa Diġitali

Il-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) huwa programm ġdid ta’ finanzjament tal-UE ffukat fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji, liċ-ċittadini u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi.

Ara Wkoll

eArchiving

eArchiving — jipprovdi speċifikazzjonijiet ewlenin, software, taħriġ u għarfien biex jgħinu lin-nies jaħżnu l-informazzjoni għal aktar żmien.

Il-Programm DIGITAL Ewropa — Programmi ta’ Ħidma

L-objettivi ġenerali, il-kamp ta’ applikazzjoni, ir-riżultati u r-riżultati tanġibbli kif ukoll l-allokazzjonijiet tal-baġit, għal kull suġġett huma deskritti fil-programmi ta’ ħidma. F’din il-paġna web għandek issib id-dokumenti u l-emendi rilevanti għall-programmi ta’ ħidma...

Ħiliet fil-programm DIGITAL Europe

Il-programm DIGITAL Europe se jiffinanzja t-tfassil u t-twassil ta’ programmi u traineeships speċjalizzati għal esperti futuri f’oqsma ta’ kapaċità ewlenin bħad-data u l-IA, iċ-ċibersigurtà, il-kwantum u l-HPC.

Is-supercomputing fil-programm DIGITAL Europe

Il-programm DIGITAL Europe għandu l-għan li jibni u jsaħħaħ il-kapaċitajiet tas-supercomputing u tal-ipproċessar tad-data tal-UE, u jgħinna nilħqu s-supercomputing fuq skala eksa — il-computing b’potenza komparabbli mal-aggregazzjoni tal-kapaċitajiet tal-computing tal-mowbajls...