Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europese digitale-innovatiehubs

Europese digitale-innovatiehubs (EDIH’s) zijn one-stop shops die bedrijven en organisaties in de publieke sector ondersteunen om te reageren op digitale uitdagingen en concurrerender te worden.

EDIH’s ondersteunen bedrijven bij het verbeteren van bedrijfs-/productieprocessen, producten of diensten met behulp van digitale technologieën door:

  • toegang bieden tot technische expertise en testen, evenals de mogelijkheid om te „testen alvorens te investeren”
  • het leveren van innovatiediensten, zoals financiering van advies, opleiding en ontwikkeling van vaardigheden die centraal staan in een succesvolle digitale transformatie
  • bedrijven helpen milieuproblemen aan te pakken, met name het gebruik van digitale technologieën voor duurzaamheid en circulariteit.

EDIH’s combineren de voordelen van een regionale aanwezigheid met de mogelijkheden die een pan-Europees netwerk biedt. Deze regionale aanwezigheid laat hen goed geplaatst om de diensten te leveren die lokale bedrijven nodig hebben, via het lokale taal- en innovatie-ecosysteem. De Europese dekking van het netwerk vergemakkelijkt de uitwisseling van beste praktijken tussen hubs in verschillende landen en het verlenen van gespecialiseerde diensten tussen regio’s wanneer de vereiste vaardigheden niet lokaal beschikbaar zijn.

Na de goedkeuring van het werkprogramma Digitaal Europa (DIGITAL) (.pdf) is de eerstebeperkte oproep voor EDIH’s afgerond met 136 projecten die in januari 2023 zijn geselecteerd en de meeste hubs operationeel zijn.  Een tweede oproep werd gelanceerd om de selectie van EDIH’s aan te vullen en de leemten in het netwerk op te vullen, wat resulteerde in de selectie van nog eens 15 hubs. Deze nieuwe hubs zullen waarschijnlijk medio 2023 operationeel zijn.  In het kader van dit programma wordt 50 % van de financiering verstrekt door DIGITAL, en de andere 50 % wordt verstrekt door de lidstaten, geassocieerde landen, hun regio’s en/of particuliere bronnen. Nationale en regionale overheden speelden een centrale rol in het selectieproces van de EDIH’s door geschikte kandidaat-EDIH’s aan te wijzen om te reageren op de Europese oproepen tot het indienen van voorstellen.

Hoogwaardige kandidaat-EDIH’s, waarvoor geen DIGITAL-financiering beschikbaar was, hebben een Excellence-keurmerk ontvangen. Sommige daarvan zullen door hun lidstaten of regio’s worden gefinancierd en zodra ze operationeel zijn, kunnen ze ook deel uitmaken van het netwerk van EDIH’s.

Het EDIH-netwerk

Met het EDIH-netwerkwil de Europese Commissie een levendige gemeenschap van hubs en andere belanghebbenden opbouwen die netwerk-, samenwerkings- en kennisoverdrachtsactiviteiten tussen EDIH, kmo’s en midcaps, de publieke sector en de andere relevante belanghebbenden en initiatieven bevorderen. De Digital Transformation Accelerator (DTA) ondersteunt de verwezenlijking van dit doel, door het beheren van de aanwezigheid op het web van het netwerk en het hosten van geschikte softwareplatforms en -tools, waaronder de online catalogus van EDIH’s.

Het webportaal van het EDIH-netwerk omvat tools om de prestaties van het EDIH-netwerk te beoordelen, waarbij wordt nagegaan welke impact EDIH’s hebben op de digitale volwassenheid van de organisaties die zij ondersteunen. Daartoe heeft het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie een instrument voor digitale rijpheidsbeoordeling ontwikkeld datdoor alle EDIH’s kan worden gebruikt om de voortgang van de digitale rijpheid van hun klanten te meten. De tool Digital Maturity Assessment is beschikbaar in het gedeelte van het webportaal dat is gereserveerd voor geregistreerde EDIH’s.

Europese digitale-innovatiehubs en andere initiatieven

Veel EDIH’s omvatten organisaties die deel uitmaken van Enterprise Europe Network (EEN) of European Industrial Clusters (EIC). EDIH’s moeten een sterke verbinding tot stand brengen met andere netwerken, waaronder EEN, EIC en Start-up Europe, om kmo’s binnen lokale en regionale ecosystemen een naadloze dienstverlening te bieden. Er wordt een richtsnoer opgesteld om goede praktijken en verdere details over deze samenwerking te verstrekken.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Het programma Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) is een nieuw financieringsprogramma van de EU dat gericht is op het brengen van digitale technologie aan bedrijven, burgers en overheidsdiensten.

Zie ook

eArchiving

eArchiving — biedt kernspecificaties, software, training en kennis om mensen te helpen informatie langer op te slaan.

Het DIGITAL Europa-programma — werkprogramma’s

De algemene doelstellingen, het toepassingsgebied, de resultaten en de resultaten en de begrotingstoewijzingen worden voor elk onderwerp beschreven in de werkprogramma’s. Op deze webpagina vindt u relevante documenten en wijzigingen voor de werkprogramma’s zodra deze door de...

Vaardigheden in het programma DIGITAL Europe

Het DIGITAL Europe-programma zal het ontwerp en de uitvoering van gespecialiseerde programma’s en stages voor toekomstige deskundigen op belangrijke capaciteitsgebieden zoals data en AI, cyberbeveiliging, kwantum en HPC financieren.

Supercomputing in het programma DIGITAL Europe

Het DIGITAL Europe-programma is bedoeld om de supercomputing- en gegevensverwerkingscapaciteit van de EU op te bouwen en te versterken, om ons te helpen exaschaal supercomputing te bereiken — computing met een vermogen dat vergelijkbaar is met het samenvoegen van de...