Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Europese digitale-innovatiehubs

Europese digitale-innovatiehubs (EDIH’s) zijn one-stop shops die bedrijven ondersteunen om het hoofd te bieden aan digitale uitdagingen en concurrerender te worden.

    „”

Door toegang te bieden tot technische expertise en tests, evenals de mogelijkheid om „voordat te investeren” te testen, ondersteunen EDIH’s bedrijven bij het verbeteren van bedrijfs-/productieprocessen, producten of diensten met behulp van digitale technologieën. Ze bieden ook innovatiediensten, zoals financieringsadvies, opleiding en ontwikkeling van vaardigheden die centraal staan in een succesvolle digitale transformatie. Er wordt ook rekening gehouden met milieukwesties, met name met betrekking tot het gebruik van digitale technologieën voor duurzaamheid en circulariteit.

EDIH’s combineren de voordelen van een regionale aanwezigheid met de mogelijkheden voor een pan-Europees netwerk. Deze regionale aanwezigheid laat hen goed geplaatst om de diensten te bieden die lokale bedrijven nodig hebben, via het lokale taal- en innovatie-ecosysteem. De Europese dekking van het netwerk vergemakkelijkt de uitwisseling van beste praktijken tussen hubs in verschillende landen en het aanbieden van gespecialiseerde diensten in alle regio’s wanneer de benodigde vaardigheden niet lokaal beschikbaar zijn.

Na de goedkeuring van het werkprogramma Digitaal Europa (DIGITAL) (.pdf) is de eerste beperkte oproep voor EDIH’s al afgerond met 136 subsidies die naar verwachting tegen eind 2022 zullen worden ondertekend en operationeel. 50 % van de financiering wordt verstrekt door DIGITAL en de andere 50 % wordt verstrekt door de lidstaten en/of hun regio’s. Nationale overheden en regionale overheden speelden een centrale rol in het selectieproces van de EDIH’s door geschikte EDIH’s te identificeren om te reageren op de Europese oproep tot het indienen van voorstellen.

Deze initiële selectie van EDIH’s zal worden aangevuld met een 2e beperkte oproep, die naar verwachting op 29 september en op 16 november 2022 zal worden gelanceerd.

Hoogwaardige kandidaat-EDIH’s, waarvoor geen Europese financiering beschikbaar was, hebben een excellentiekeurmerk ontvangen.  Sommige daarvan zullen door hun lidstaten of regio worden gefinancierd en zodra zij operationeel zijn, kunnen zij ook deel uitmaken van het netwerk van EDIH’s.

Digitale Transformatie Accelerator

Het EDIH-netwerk wordt ondersteund door de Digital Transformation Accelerator (DTA). De DTA ondersteunt de Europese Commissie bij het opbouwen van een levendige gemeenschap van hubs en andere belanghebbenden. Daartoe bevordert de DTA netwerkactiviteiten, samenwerkings- en kennisoverdrachtsactiviteiten tussen EDIH, kmo’s en midcaps, de publieke sector en de andere relevante belanghebbenden en initiatieven. De DTA zal de webaanwezigheid van het netwerk beheren, het hosten van geschikte softwareplatformen en tools en met inbegrip van een up-to-date online catalogus van EDIH’s.

Bovendien zal de DTA de prestaties van het EDIH-netwerk beoordelen en de impact van EDIH op de digitale volwassenheid van de organisaties die zij ondersteunen, meten. Daartoe heeft het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie een instrument voor digitale rijpheidsbeoordeling ontwikkeld dat door alle EDIH zal worden gebruikt om de voortgang van de digitale rijpheid van EDIH-klanten te meten. De DTA zal het EDIH ondersteunen bij de invoering en het gebruik van deze tool.

Europese digitale-innovatiehubs en andere initiatieven

Het GCO heeft ook een praktisch handboek met goede praktijken inzake investeringen in digitale-innovatiehubs ontwikkeld. Het handboek heeft tot doel de uitvoering en beleidsvorming op regionaal, nationaal en RIS3 (regionale strategie voor onderzoek en innovatie voor slimme specialisatie) te ondersteunen.

Veel Europese digitale-innovatiehubs (EDIH) zijn gebaseerd op bestaande clusters of omvatten organisaties die deel uitmaken van Enterprise Europe Network (EEN) consortia. De kmo-strategie verbindt zich ook tot uitbreiding van digitale innovatiehubs in verband met Startup Europe en het EEN en biedt een naadloze dienstverlening binnen lokale en regionale ecosystemen. Een leidraad (.pdf) bevat nadere bijzonderheden over deze samenwerking.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Programma Digitaal Europa

Het programma Digitaal Europa (DIGITAL) is een nieuw EU-financieringsprogramma dat gericht is op het brengen van digitale technologie aan bedrijven, burgers en overheidsdiensten.

Zie ook

Het programma DIGITAL Europe — Werkprogramma’s

De algemene doelstellingen, reikwijdte, resultaten en resultaten en begrotingstoewijzingen voor elk onderwerp worden beschreven in de werkprogramma’s. Op deze webpagina vindt u relevante documenten en wijzigingen voor de werkprogramma’s zodra deze door de Europese Commissie zijn...

Vaardigheden in het programma DIGITAL Europe

Het DIGITAL Europe-programma zal het ontwerp en de uitvoering van gespecialiseerde programma’s en stages voor toekomstige deskundigen op belangrijke capaciteitsgebieden zoals data en AI, cyberbeveiliging, kwantum en HPC financieren.

Supercomputing in het DIGITAL Europe-programma

Het DIGITAL Europe-programma heeft tot doel de supercomputing- en gegevensverwerkingscapaciteiten van de EU op te bouwen en te versterken, zodat we tegen 2022/2023 tot exaschaalsupercomputing — computers met een vermogen dat vergelijkbaar is met het samenvoegen van de...