Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

eArchiving gaat een nieuwe fase in in het kader van het programma Digitaal Europa

Belangrijke informatie moet de komende jaren toegankelijk en herbruikbaar blijven, ongeacht het systeem dat voor de opslag ervan wordt gebruikt. eArchiving biedt kernspecificaties, software, opleiding en kennis om mensen te helpen informatie op lange termijn te bewaren en te hergebruiken.

Deze zwarte en witte afbeelding toont een archieflezing uit een boek in het archief van de arbeidsbewegingen in Merlo, Zweden.

Het initiatief gaat nu een nieuwe fase in met het nieuwe aanbestedingscontract in het kader van het programma Digitaal Europa.
Het eArchiving Initiative zet de werkzaamheden van de eArchiving Building Block en de vroegere E-ARK-projecten voort.

Het omvat:

  • Open specificaties voor het verpakken van digitale informatie die moet worden verzonden, beheerd, gecurreerd en verspreid.
  • Opensourcomponenten en governance-instrumenten die kunnen worden hergebruikt bij de uitvoering van een project voor digitale bewaring.
  • Evenementen en opleidingsmogelijkheden ter ondersteuning van de gemeenschap voor digitale bewaring.
  • Uitwisseling van ervaringen, kennis en oplossingen ter ondersteuning van de vorming van een transnationaal netwerk van deskundigen.
  • Ondersteuning en bijstand aan organisaties die projecten voor digitale bewaring uitvoeren.

De huidige fase van de werkzaamheden is formeel van start gegaan op 1oktober 2022 en zal twee jaar duren. Het E-ARK-consortium, dat namens de Europese Commissie diensten verleent, wordt geleid door het Oostenrijkse Instituut voor Technologie en bestaat daarnaast uit Highbury Research & Development Ltd. (Ierland), DLM Forum MTÜ (Estland), Gabinete Umbus SL (Spanje) en Keep Solutions LDA (Portugal). Zij werken samen met een lange reeks aanbieders van archieven en oplossingen in heel Europa.

Aankondigingen en updates worden gepubliceerd op de pagina eArchiving.