Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Raadplegingen

Zoekopties

Zoekresultaten (164)


CONSULTATION |
Evaluatie van de cyberbeveiligingsverordening

De Commissie is begonnen met de evaluatie van de cyberbeveiligingsverordening (Verordening (EU) 2019/881), overeenkomstig artikel 67 van deze verordening.

CONSULTATION |
Wet inzake digitale diensten — uitvoeren van onafhankelijke audits

Het doel van deze gedelegeerde verordening is de nodige regels vast te stellen voor de procedures, methoden en modellen die worden gebruikt voor de controles van zeer grote onlineplatforms en zeer grote onlinezoekmachines, zoals vereist op grond van de wet inzake digitale diensten.

CONSULTATION |
Gedelegeerde verordening betreffende de toegang tot gegevens waarin de wet inzake digitale diensten voorziet

Het nieuwe kader voor de toegang van erkende onderzoekers tot gegevens van zeer grote onlineplatforms en zeer grote zoekmachines is een belangrijke maatregel van de wet inzake digitale diensten om de transparantie en verantwoordingsplicht van platforms te vergroten. De Commissie moet gedelegeerde handelingen vaststellen tot nadere bepaling van de voorwaarden waaronder het delen van gegevens moet plaatsvinden, de doeleinden waarvoor de gegevens mogen worden gebruikt en de relevante procedures, rekening houdend met de rechten en belangen van de betrokken actoren en, indien nodig, onafhankelijke

CONSULTATION |
Verzoek om input: Virtuele werelden (metaverses)

De Europese Commissie zal een visie ontwikkelen voor opkomende virtuele werelden (bv. metaverses), op basis van respect voor digitale rechten en EU-wetgeving en -waarden. Met uw reactie wordt rekening gehouden bij de verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief.