Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Financiering

Zoekopties

Zoekresultaten (590)

Highlight


CALL FOR PROPOSALS |
Europese filmverkoop

European Film Sales in het kader van Creatief Europa MEDIA heeft tot doel de verkoop van Europese audiovisuele werken buiten hun nationale grondgebied te bevorderen. Deze steun is gericht op gevestigde ondernemingen en vormt een stimulans om de circulatie van Europese producties te bevorderen en hun commerciële potentieel te vergroten.

CALL FOR PROPOSALS |
Ontwikkeling van Europese mini-leisteen

De ontwikkeling van Europese mini-leisteen in het kader van Creatief Europa MEDIA is bedoeld om tegemoet te komen aan de specifieke behoefte van producenten uit landen met een lagere capaciteit om te zorgen voor meer investeringen in hoogwaardige werken. Door een beperkte portefeuillebenadering (2 tot 3 werken) aan te moedigen, houdt deze steun rekening met de omvang en de specifieke kenmerken van hun markten door een traject aan te bieden om op te schalen, bedrijfsstrategieën te ontwikkelen, te investeren in creativiteit en de productiecapaciteit te vergroten.

CALL FOR PROPOSALS |
Europese filmdistributie

European Film Distribution in het kader van Creatief Europa MEDIA heeft tot doel distributeurs beter in staat te stellen te investeren in de promotie van niet-nationale Europese producties. De steun is gericht op gevestigde bedrijven en vormt een stimulans om Europese niet-nationale films beter te promoten door het commerciële risico dat dergelijke films kunnen hebben, te beperken.

CALL FOR PROPOSALS |
Europese co-ontwikkeling

Europese coontwikkeling in het kader van Creatief Europa MEDIA om de opschaling van projecten mogelijk te maken en producenten uit verschillende landen in staat te stellen samen te werken in de ontwikkelingsfase, met een verwachte toename van de kwaliteit en het marktpotentieel van de eindwerkzaamheden. Samenwerking tussen producenten uit verschillende gebieden en taalgebieden zal worden aangemoedigd om bij te dragen tot een gelijker speelveld, talent te stimuleren, waar het ook vandaan komt, en zo de culturele diversiteit in stand te houden en te stimuleren.

CALL FOR PROPOSALS |
Europese festivals

Europese festivals in het kader van Creatief Europa MEDIA zijn gericht op het bevorderen van de verspreiding van Europese niet-nationale audiovisuele werken, het bevorderen van culturele diversiteit en het vergroten van het bereik van het publiek voor Europese audiovisuele werken.

CALL FOR PROPOSALS |
Partnerschappen voor journalistiek

De Commissie blijft de veerkracht van de nieuwsmediasector ondersteunen met een derde oproep tot het indienen van partnerschappen voor journalistiek. Dit jaar is de omvang van de financiering uitgebreid met een tweede actie en is de begroting verhoogd tot 10 miljoen EUR.

CALL FOR TENDERS |
Studie over de richtlijn audiovisuele mediadiensten

Het contract heeft tot doel juridische beoordelingsdiensten te verlenen om de omzetting door de lidstaten te analyseren en de naleving van de relevante nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1808 (richtlijn audiovisuele mediadiensten) te controleren.

CALL FOR PROPOSALS |
Toepassing van innovatieve oplossingen op het gebied van cyberbeveiliging

Het doel van deze oproep is het ondersteunen van de marktintroductie en verspreiding van innovatieve cyberbeveiligingsoplossingen (met name van kmo’s, alsook van de resultaten van door de overheid gefinancierd onderzoek in de EU), het verbeteren van de kennis en het controleren van de paraatheid op het gebied van cyberbeveiliging.

CALL FOR PROPOSALS |
Capaciteitsopbouw van veiligheidsoperatiecentra

Het doel is de oprichting, ondersteuning en/of versterking van veiligheidsoperatiecentra (SOC’s) op regionaal, nationaal en EU-niveau.