Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is van toepassing op inhoud gepubliceerd op de website „Digital Strategy” onder de url digital-strategy.ec.europa.eu.

  toetsenbord met het pictogram voor toegankelijkheid

© GOCMEN - iStock Getty Images Plus

Het is niet van toepassing op andere inhoud of websites die zijn gepubliceerd op het domein of subdomeinen van europa.eu. Deze websites en hun inhoud zullen hun eigen specifieke toegankelijkheidsverklaring hebben.

Deze website wordt beheerd door het directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie van de Europese Commissie. Het is ontworpen om door zoveel mogelijk mensen te worden gebruikt, inclusief mensen met een handicap.

U moet in staat zijn om:

 • door de website te bladeren en de inhoud ervan te lezen of te downloaden in het formaat van HTML of documenten zoals PDF’s en MS Office-documenten;
 • beelden bekijken, video’s bekijken en beluisteren;
 • interactieve kaarten manipuleren;
 • Abonneer u op nieuwsbrieven of thematische meldingen;
 • delen van de inhoud van de website op sociale netwerken of via e-mail;
 • toegang tot thematische sociale netwerkaccounts;
 • neem contact op met de Commissie voor elk type onderzoek.

Deze website is ontworpen om te voldoen aan de technische norm voor websites en mobiele apps, EN 301 549 v2.1.2 (.pdf). Dit volgt nauwgezet het niveau „AA” van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, conformiteitsniveau „AA”. Zie „Niet-toegankelijke inhoud” voor meer details.

De website is voor het laatst getest op 29/04/2022.

Voorbereiding van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld door een certificerende derde partij (zie artikel 3, lid 1, van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie).

De volgende review staat gepland voor juni 2023.

Terugkoppeling

Wij verwelkomen uw feedback over de toegankelijkheid van de website van de Digitale Strategie. Laat het ons weten als u toegankelijkheidsbarrières tegenkomt:

We proberen binnen 15 werkdagen op feedback te reageren.

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologie

De website „Digital Strategy” is ontworpen om compatibel te zijn met de standaard ondersteunende technologieën.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de website „Digital Strategy” is gebaseerd op de volgende technologieën om te werken met de specifieke combinatie van webbrowser en eventuele ondersteunende technologieën of plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Hoe werkt het?

Niet-toegankelijke inhoud

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van de website „Digital Strategy” te waarborgen, zijn we ons bewust van enkele beperkingen, die we proberen op te lossen.

Hieronder vindt u een beschrijving van bekende beperkingen en mogelijke oplossingen. Neem contact met ons op als u een probleem ondervindt dat hieronder niet wordt vermeld.

Bekende beperkingen voor de website „Digital Strategy”:

 1. Interactieve kaarten zijn niet toegankelijk voor schermlezers en toetsenbordgebruikers, noch wordt tekstalternatief verstrekt; ze kunnen niet voldoende contrast of misdragen tijdens het zoomen (overlapping) en kunnen een toetsenbordtrap bevatten;
 2. Sommige audiovisuele inhoud kan niet worden geoptimaliseerd, met name:
  • Sommige afbeeldingen kunnen zinvolle beschrijving missen, omgekeerd kunnen puur decoratieve afbeeldingen zichtbaar worden gemaakt voor schermlezers; titels die video’s introduceren zijn misschien niet altijd zinvol;
  • Sommige beelden kunnen onvoldoende contrast vertonen;
  • Sommige vooraf opgenomen video’s kunnen tekstinformatie bevatten die alleen vergezeld gaat van muzieksoundtracks, zonder vertelling of teksttranscriptie;
 3. Sommige PDF-bestanden kunnen foutieve tags en verkeerd gebruik van koppen bevatten;
 4. In sommige gevallen kan de focusindicator van een link onvoldoende contrast vertonen;
 5. In sommige gevallen werkt toetsenbordnavigatie om filters te selecteren mogelijk niet goed, kan botsen met het commando van schermlezers en kan verwarrende informatie bevatten;
 6. Niet alle labels van commando’s voor schermlezers zijn vertaald; schakelen tussen talen van de website met behulp van de schermlezers kan verwarrend zijn;
 7. Bij het gebruik van het menu van de website op mobiele apparaten kunnen gebruikers die afhankelijk zijn van ondersteunende technologieën discrepanties merken bij het gebruik van het toetsenbord en bij het gebruik van schermlezers.

Gerelateerde inhoud

Webtoegankelijkheid

Webtoegankelijkheid

Wat is webtoegankelijkheid? Webtoegankelijkheid stelt iedereen, ook mensen met een handicap, in...