Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europees initiatief voor virtuele menselijke tweelingen

Het Europees initiatief voor virtuele menselijke tweelingen is een EU-kader ter ondersteuning van de opkomst en goedkeuring van de volgende generatie oplossingen voor virtuele menselijke tweelingen op het gebied van gezondheid en zorg.

    logo voor het Europees initiatief Virtual Human Twins

Wat is een virtuele menselijke tweeling?

Een virtuele menselijke tweeling (VHT) is een digitale weergave van een menselijke gezondheid of ziektetoestand. Ze verwijzen naar verschillende niveaus van menselijke anatomie (bijvoorbeeld cellen, weefsels, organen of orgaansystemen). VHTS zijn gebouwd met behulp van softwaremodellen en gegevens en zijn ontworpen om het gedrag van hun fysieke tegenhangers na te bootsen en te voorspellen, inclusief interactie met aanvullende ziekten die een persoon kan hebben.

Het belangrijkste potentieel in de gezondheidszorg en de zorg van deze technologie is gerelateerd aan gerichte preventie, op maat gemaakte klinische trajecten en het ondersteunen van zorgprofessionals in virtuele omgevingen. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van klinische proeven voor geneesmiddelen en apparaten, medische training, chirurgische interventieplanning en verschillende andere mogelijke toepassingen in virtuele wereldomgevingen.

Wat probeert het Virtual Human Twins Initiative te bereiken?

Virtuele tweelingen hebben een groot potentieel om persoonlijke zorg te bevorderen, een kernprioriteit voor de Europese Unie. Het zal tastbare voordelen voor burgers en patiënten versnellen en tegelijkertijd de wetenschap en technologie van de EU ondersteunen en bevorderen.

Virtuele tweelingen bestaan al in veel lidstaten. De academische wereld, de grote industrie en MKB-vernieuwers hebben er al verschillende versies van ontwikkeld. Zelfs als het aantal geïnteresseerde belanghebbenden in VHT’s toeneemt, blijft het ecosysteem echter sterk versnipperd in de EU. 

Via het European Virtual Human Twins Initiative wil de Europese Commissie geavanceerde supercomputercapaciteit en kunstmatige intelligentie versterken om gezamenlijk VHT-onderzoek en technologische ontwikkeling te vergemakkelijken. Dit maakt het mogelijk om de modellen te ontwikkelen, uit te voeren en beter te simuleren op manieren die voorheen niet mogelijk waren, waardoor de ontwikkeling van VHT’s wordt versneld door grote AI-fundamentele modeltrainingen mogelijk te maken die specifiek zijn voor menselijke gezondheid en ziekten.

Hoe gaan we dit doen?

  • Bevordering van inclusie en samenwerking tussen diverse belanghebbenden in het ecosysteem van virtuele menselijke tweelingen; 
  • Geavanceerd onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van virtuele menselijke tweelingen vergemakkelijken, onder meer door de voordelen van de toekomstige Europese ruimte voor gezondheidsgegevens te integreren
  • Gebruik maken van de kracht van supercomputers; 
  • Uitsplitsing van silo’s en ondersteuning van interoperabiliteit, integratie en opschaling van virtuele menselijke tweeledige oplossingen; 
  • Een state-of-the-art platform bouwen om modellering op verschillende schaalgroottes van menselijke anatomie mogelijk te maken en de opkomst van de volgende generatie modellen van virtuele menselijke tweelingen te ondersteunen, in volledige overeenstemming met de waarden en regels van de EU: privé, veilig en beveiligd

 

Het Europees initiatief Virtual Human Twins heeft tot doel een alomvattende aanpak te hanteren en omvat de volgende acties:  

  1. Het Virtual Human Twins Manifesto — intentieverklaring over de ontwikkeling, bewijs en adoptie van VHT’s in gezondheidszorgsystemen;
  2. Onderzoeks- en uitrolacties:

De bovengenoemde financiering heeft betrekking op de werkprogramma’s 2023-2024 van Horizon Europa en Europa Digitaal programma (DIGITAL). Het is de ambitie om deze acties aan te vullen met aanvullende steun van de lidstaten.

Lancering van het Virtual Human Twin Initiative

Op 21 december 2023 heeft de Europese Commissie, naast de opening van de MareNostrum5-supercomputer (MN5) door het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en het Supercomputing Center van Barcelona, het initiatief „European Virtual Human Twins” (VHT’s) gelanceerd. Als onderdeel van het initiatief, de handtekening van het Virtual Human Twins Manifesto: Statement of Intent on Development, Evidence, and Adoption in Healthcare Systems door meer dan 75 toonaangevende stakeholderorganisaties uit het brede VHT-ecosysteem werd ook aangekondigd.  

Updates

Als onderdeel van het Europees Virtual Human Twins Initiative heeft de Europese Commissie de aanbesteding gepubliceerd voor de aanbesteding van een geavanceerd digitaal platform voor de integratie en validatie van geavanceerde virtuele tweelingmodellen, gefinancierd in het kader van het werkprogramma voor een digitaal Europa 2023-2024 (actie 2.3.4, blz. 85). 

Meer informatie over de aanbestedings- en aanvraagprocedure is te vinden op het Funding & Tenders Portal: Portaal voor financiering en aanbesteding van deEU (europa.eu).

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

e-gezondheidszorg

De Europese Commissie werkt eraan om burgers toegang te bieden tot veilige en hoogwaardige digitale diensten op het gebied van gezondheid en zorg.

Zie ook

Europees initiatief voor kankerbeeldvorming

Het Europees initiatief voor kankerbeeldvorming zal de kracht van beeldvorming en kunstmatige intelligentie ontsluiten ten behoeve van kankerpatiënten, clinici en onderzoekers.

Europees initiatief „1+ miljoen Genomes”

Het 1+ Million Genomes (1+MG) initiatief heeft het potentieel om ziektepreventie te verbeteren, meer gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken en baanbrekend onderzoek te ondersteunen.

Gezondheidsgegevens beheren

De Europese Commissie heeft een mededeling en een werkdocument van de diensten van de Commissie over de digitale transformatie van gezondheid en zorg goedgekeurd om het optreden van de Europese Unie te stimuleren.

e-gezondheidsdeskundigen

De Europese Commissie heeft twee deskundigengroepen opgericht die zich bezighouden met e-gezondheidszorg: de e-gezondheidsbelanghebbendengroep en een tijdelijke taskforce e-gezondheid.