Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

WiFi4EU

Inicjatywa WiFi4EU promuje bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi dla obywateli w miejscach publicznych, w tym w parkach, placach, budynkach użyteczności publicznej, bibliotekach, ośrodkach zdrowia i muzeach w gminach w całej Europie.

WiFi4EU wideo

fix-empty

Inicjatywa WiFi4EU daje gminom możliwość ubiegania się o bony o wartości 15 000 EUR. Vouchery mają być wykorzystane do zainstalowania sprzętu Wi-Fi w miejscach publicznych, które nie są jeszcze wyposażone w bezpłatny hotspot Wi-Fi.

Najnowsze wiadomości

WIDEO |
Wdrożenie WiFi4EU w najbardziej oddalonym regionie Gwadelupy

Bouillante i Gourbeyre, dwa miasta położone na Morzu Karaibskim na Gwadelupie (Francja) z powodzeniem wdrożyły inicjatywę WiFi4EU. Są to przykłady wpływu projektu również na najbardziej oddalone regiony Europy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Możliwość połączenia z internetem

Celem UE jest to, by do 2030 r. Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem.

Szczegółowe wyjaśnienia

WiFi4EU: Obywatele

Dzięki programowi WiFi4EU mieszkańcy poszczególnych gmin Unii Europejskiej będą mogli wkrótce korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi w miejscach publicznych. Połączenie to będzie również dostępne dla osób odwiedzających te gminy. Twoja gmina może ubiegać się o przyznawany przez...

Wifi4EU: Gminy

O bon w ramach inicjatywy WiFi4EU mogą ubiegać się gminy znajdujące się na terenie Unii Europejskiej. Bony te, o wartości 15 tys. euro każdy, pozwolą zapewnić mieszkańcom gmin dostęp do bezpłatnego połączenia z internetem.

WiFi4EU: Firmy instalujące Wi-Fi

Inicjatywa WiFi4EU pozwoli stworzyć tysiące hotspotów Wi-Fi, za pośrednictwem których będzie można bezpłatnie łączyć się z internetem w miejscach publicznie dostępnych w gminach w całej Europie. Reprezentujesz firmę instalującą Wi-Fi i pragniesz dowiedzieć się więcej na temat...