Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Európsky samit o pokročilých digitálnych zručnostiach

Toto bezplatné jednodňové podujatie v Madride spája myšlienkových lídrov z podnikateľskej sféry, akademickej obce a tvorby politík s cieľom zmapovať cestu Európy v oblasti pokročilých digitálnych zručností.

Europe’s Advanced Digital Skills Summit

LEADS Consortium

Európa chce mať do roku 2030 20 miliónov nových odborníkov v oblasti IKT na podporu politickej iniciatívy Digitálne desaťročie.

Rečníci si budú vymieňať poznatky a stratégie na podporu európskej agendy v oblasti digitálnych zručností a predstavia špecializované magisterské programy a krátkodobé kurzy odbornej prípravy, ktoré tvoria akcie strategického cieľa 4 programu DIGITAL. 

Samit sľubuje, že bude ústredným bodom pre formovanie trajektórie európskeho digitálneho prostredia s naliehavou potrebou kvalifikovaných odborníkov v oblastiach, ako sú cloud computing, internet vecí, údaje, umelá inteligencia, kvantová výpočtová technika a kybernetická bezpečnosť. 

Viac informácií

20×30: Webová stránka európskeho samitu o pokročilých digitálnych zručnostiach