Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Formovanie digitálnej budúcnosti Európy

Kybernetická bezpečnosť: snaha posilniť schopnosti EÚ v záujme účinnej operačnej spolupráce, solidarity a odolnosti