Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Formovanie digitálnej budúcnosti Európy

Komisia predstavila nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

    Connectivity: Cables on a blue background

iStock Photos Getty Images Plus

Komisia predložila súbor možných opatrení na podporu inovácií, bezpečnosti a odolnosti digitálnych infraštruktúr. Cieľom tohto balíka o digitálnej konektivite je začať diskusiu o konkrétnych návrhoch so zainteresovanými stranami, členskými štátmi a podobne zmýšľajúcimi partnermi o tom, ako formovať budúcu politiku EÚ. Budúca konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí od týchto vyspelých digitálnych sieťových infraštruktúr a služieb, pretože rýchle, bezpečné a rozšírené pripojenie je nevyhnutné na zavedenie technológií, ktoré nás zavedú do sveta budúcnosti.