Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Library

Search Options

Search Results (3180)


EVENT REPORT |
Policy actions for boosting the EU video games sector

The 11th workshop by the European Video Games Society project focused on identifying policy actions to be undertaken especially at EU level, based on the structure of the project team’s research efforts.

REPORT / STUDY |
Digitálna pripojiteľnosť na boj proti vyľudňovaniu vidieka

Najnovšou štúdiou Európskeho spoločného výskumného centra (JRC) sa zavádza prieskumná koncepcia „jednotlivých miest“ v Európe. Ako sa vysvetľuje v tomto video rozhovore, takéto miesta predstavujú zraniteľnosť, pokiaľ ide o nedostatočné miestne vybavenie, prístupnosť alebo pripojiteľnosť.

REPORT / STUDY |
Vývoj ekosystémov blockchainu v EÚ

Európske monitorovacie stredisko a fórum pre technológiu blockchainu uverejnilo aktualizovanú verziu správy EÚ o vývoji ekosystémov blockchainu.

REPORT / STUDY |
Správa o vyspelosti otvorených dát: čo najlepšie využitie otvorených údajov

V rámci európskej dátovej stratégie EÚ presadzuje politiku otvorených údajov. Táto politika sa týka inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ, ako aj členských štátov, ktoré sa vyzývajú, aby sprístupnili čo najviac údajov na opakované použitie. Smernica o otvorených dátach stanovuje rámec a nariaďuje členským štátom, aby zriadili svoje vnútroštátne portály otvorených údajov online.

REPORT / STUDY |
Hodnotenie programu Aktívny a asistovaný život (AAL2)

Európska komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu, v ktorej predstavila výsledky záverečného hodnotenia výskumného a vývojového programu Aktívny a asistovaný život – AAL2.