Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Ako môže iniciatíva eArchiving pomôcť pri vykonávaní dôveryhodných služieb elektronickej archivácie eIDAS

Podujatie je osobitne zamerané na poskytovateľov riešení/poskytovateľov služieb, ktorí sa chcú dozvedieť viac o účinkoch a prostriedkoch vykonávania elektronických dôveryhodných služieb eIDAS a prispieť k vymedzeniu budúcich služieb a politiky pre iniciatívu eArchiving.

The digital created image shows the E-ARK logo and the puzzle that shows the word trust.

An image created by Gerd Altmann. No attribution required

Podujatie iniciatívy eArchiving Solution/poskytovatelia služieb, ktoré sa uskutoční v piatok 22. septembra, sa bude týkať týchto tém:

  1. Aký vplyv bude mať schválenie nariadenia eIDAS na odvetvie? 

  2. Výmena skúseností z rôznych krajín so súvisiacimi certifikačnými systémami.

  3. Ako môže iniciatíva eArchiving podporiť poskytovateľov riešení/poskytovateľov služieb a iné zainteresované strany pri zavádzaní dôveryhodných služieb elektronickej archivácie eIDAS? 

Bude ho organizovať iniciatíva eArchiving s podporou GR CNECT. Iniciatíva eArchiving víta túto príležitosť opätovne nadviazať kontakt s našimi používateľskými komunitami poskytovateľov riešení/služieb po poslednom osobitnom stretnutí v septembri 2021. Tešíme sa na spätnú väzbu o našej prebiehajúcej práci, najmä v súvislosti s nadchádzajúcou pečaťou zhody eArchiving.

Iniciatíva eArchiving vyzýva poskytovateľov riešení/služieb, aby vyplnili krátky prieskum v rovnakom čase ako registrácia na toto podujatie prostredníctvom prieskumu EÚ. Výsledky prieskumu sa počas podujatia použijú ako základ pre diskusiu. Potvrdenie prijatia bude zaslané e-mailom.