Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikácia

Metodická poznámka DESI – správa o digitálnom desaťročí 2023

V politickom programe digitálneho desaťročia sa DESI prideľuje nová a dôležitá úloha pri monitorovaní pokroku, ktorý EÚ dosiahla v kontexte digitálneho desaťročia.

Digital Decade DESI 2023

V súlade s rozhodnutím, ktorým sa zriaďuje politický program digitálneho desaťročia do roku 2030, je DESI teraz začlenený do správy o stave digitálneho desaťročia a používa sa na monitorovanie pokroku pri dosahovaní digitálnych cieľov.  

Pozrite si prehľad DESI 2023 pre digitálne desaťročie

 

Stiahnuté

DESI 2023 methodological note
Stiahnuť