Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikácia

Rada EÚ – USA pre obchod a technológie – štvrté zasadnutie ministrov – kľúčové výsledky

Rada pre obchod a technológie (TTC) je fórum pre Európsku úniu a Spojené štáty s cieľom koordinovať prístupy k riešeniu kľúčových obchodných a technologických otázok a prehlbovať transatlantickú spoluprácu založenú na spoločných demokratických hodnotách. Tento informačný prehľad poskytuje prehľad o dohodnutých spoločných pracovných oblastiach.

Stiahnuté

EU-US TTC4 Factsheet
Stiahnuť