Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

EÚ 39 dosahuje 70 % pokrytie FTTH/B podľa Rady FTTH Europe

Podľa Panorámy trhu Vlákno domov/budovy (FTTTH/B) dosiahla EÚ 39 (27 členských štátov EÚ, Spojené kráľovstvo, 4 krajiny SNŠ, Island, Izrael, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko) 70 % mieru pokrytia FTTH/B, 244 miliónov domácností a 121 miliónov predplatiteľov FTTH/B od septembra 2023.

Obrázok z FTTH/B Market Panorama

Výbor pre trhové spravodajstvo Rady FTTH Europe predstavil vydanie Panorámy trhu FTTH/B v roku 2024, pričom odhalil svoje poznatky, pokiaľ ide o pokrytie FTTH/B a prijatie v Európe od septembra 2023.

Celkový počet obydlí s FTTH a FTTB v EÚ 39 dosiahol v septembri 2023 244 miliónov domov v porovnaní s takmer 219 miliónmi v septembri 2022. Najvyšší nárast počtu domácností v absolútnych číslach je v Spojenom kráľovstve (+ 4,7 M), Nemecku (4,4 milióna) a Francúzsku (+ 2,5 milióna). Prvých 5 ročných mier rastu z hľadiska domácností vedie Belgicko (+ 43 %), Spojené kráľovstvo (+ 38 %), Nemecko (+ 37 %), Srbsko (+ 30 %) a Chorvátsko (+ 28 %). Miera pokrytia FTTH/B v EÚ 39 predstavuje 69,9 % (nárast o 6,5 percentuálneho bodu oproti roku 2022) a miera pokrytia v EÚ27+UK dosahuje 64,5 % (v porovnaní s 55,1 % od roku 2022). 

Počet účastníkov FTTH a FTTB v regióne EÚ39 dosiahol 121 miliónov. Z hľadiska nových účastníkov 5 najrýchlejšie rastúcich trhov boli Francúzsko (+ 3,4 milióna), Spojené kráľovstvo (+ 1,8 milióna), Turecko (+ 1 M), Španielsko (+ 985 K) a Taliansko (+ 919 K).

Miera využívania FTTH/B v EÚ39 sa zvýšila na 49,6 % (o 1,1 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcemu roku). Jasný náznak toho, že napriek dosiahnutému pokroku stále existuje obrovský rozdiel medzi pokrytím optickými vláknami a ich prijatím. Napriek tomu sa dosiahol pokrok v oblasti EÚ27 + Spojeného kráľovstva, kde miera využívania vzrástla o 1,3 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2022 a v roku 2023 dosiahla 52,7 %.

Približne 64 % európskych domácností (EÚ27+UK) je pokrytých sieťami FTTH/B, pričom 48 % obyvateľov vidieka dosahuje pripojiteľnosť s plnými vláknami. Napriek medziročnému pokrytiu vidieka sa v štúdii stále uvádza 16-bodový rozdiel medzi celoštátnym a vidieckym pokrytím v porovnaní so 14-bodovým rozdielom v roku 2022. Napriek tomu však pokrytie vidieckych oblastí v EÚ27+UK neustále rastie, hoci v jednotlivých krajinách veľmi odlišným tempom. Päť krajín s najvyšším pokrytím FTTH/B na vidieku sú Rumunsko (92 %), Dánsko (90 %), Holandsko (83 %), Lotyšsko (83 %) a Španielsko (79 %).