Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikácia

Bleskové informácie o výsledkoch výzvy: Európske centrá digitálnych inovácií

Ide o výsledky hodnotenia návrhov predložených v rámci výzvy týkajúcej sa európskych centier digitálnych inovácií v rámci programu Digitálna Európa.

Stiahnuté

Call results: European Digital Innovation Hubs
Stiahnuť