Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropska vozlišča za digitalne inovacije

Evropska vozlišča za digitalne inovacije (EDIH) so točke „vse na enem mestu“, ki podpirajo podjetja in organizacije javnega sektorja, da se odzovejo na digitalne izzive in postanejo konkurenčnejše.

EDIH podpirajo podjetja pri izboljševanju poslovnih/proizvodnih procesov, izdelkov ali storitev z uporabo digitalnih tehnologij, tako da:

  • zagotavljanje dostopa do tehničnega strokovnega znanja in testiranja ter možnost „preskusa pred vlaganjem“
  • zagotavljanje inovacijskih storitev, kot so svetovanje pri financiranju, usposabljanje in razvoj znanj in spretnosti, ki so osrednjega pomena za uspešno digitalno preobrazbo
  • pomoč podjetjem pri reševanju okoljskih vprašanj, zlasti pri uporabi digitalnih tehnologij za trajnost in krožnost.

EDIH združujejo prednosti regionalne prisotnosti s priložnostmi, ki so na voljo vseevropski mreži. Ta regionalna prisotnost jim omogoča, da prek lokalnega jezikovnega in inovacijskega ekosistema zagotavljajo storitve, ki jih potrebujejo lokalna podjetja. Evropska pokritost mreže omogoča izmenjavo najboljših praks med vozlišči v različnih državah in zagotavljanje specializiranih storitev med regijami, kadar zahtevana znanja in spretnosti niso na voljo na lokalni ravni.

Po sprejetjudelovnega programa programa zadigitalno Evropo (DIGITAL) (.pdf) je bil prviomejeni razpis za evropska vozlišča za digitalno Evropo zaključen s 136 izbranimi projekti, večina vozlišč pa je začela delovati januarja 2023.  Objavljen je bil drugi razpis za dopolnitev izbora vozlišč EDIH in zapolnitev vrzeli v mreži, zaradi česar je bilo izbranih nadaljnjih 15 vozlišč. Ta dodatna vozlišča bodo verjetno začela delovati do sredine leta 2023.  V okviru tega programa 50 % sredstev zagotavlja DIGITAL, ostalih 50 % pa države članice, pridružene države, njihove regije in/ali zasebni viri. Nacionalne vlade in regionalni organi so imeli osrednjo vlogo v izbirnem postopku EDIH, saj so opredelili primerne kandidate za vozlišča EDIH, da bi se odzvali na evropske razpise za zbiranje predlogov.

Visokokakovostni kandidati EDIH, za katere ni bilo na voljo DIGITAL sredstev, so prejeli pečat odličnosti. Nekatere od teh sredstev bodo financirale njihove države članice ali regije, ko bodo začele delovati, pa bodo lahko postale tudi del mreže evropskih vozlišč za demokracijo.

Mreža EDIH

Evropska komisija želi zmrežoEDIH vzpostaviti živahno skupnost vozlišč in drugih zainteresiranih strani, ki spodbujajo dejavnosti mreženja, sodelovanja in prenosa znanja med EDIH, MSP in podjetji s srednje veliko tržno kapitalizacijo, javnim sektorjem ter drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi in pobudami. Pospeševalnik digitalne transformacije (DTA) podpira doseganje tega cilja z upravljanjem spletne prisotnosti omrežja ter gostovanjem ustrezne programske platforme in orodij, vključno s spletnim katalogom EDIH.

Spletni portalEDIH vključuje orodja za ocenjevanje uspešnosti mreže EDIH, pri čemer meri vpliv vozlišč EDIH na digitalno zrelost organizacij, ki jih podpirajo. V ta namen je Skupno raziskovalno središče Evropske komisije razvilo orodje zaocenjevanje digitalne zrelosti, ki ga lahko uporabljajo vsa evropska vozlišča za digitalne inovacije za merjenje napredka digitalne zrelosti svojih strank. Orodje za ocenjevanje digitalne zrelosti je na voljo v razdelku spletnega portala, rezerviranega za registrirane evropske vozlišča.

Evropska vozlišča za digitalne inovacije in druge pobude

Številna evropska vozlišča vključujejo organizacije, ki so delEvropske podjetniške mreže (EEN)ali evropskih industrijskih grozdov (EIC).EDIH bi morale razviti tesno povezavo z drugimi mrežami, vključno z EEN, EIC in Start-up Europe, da bi malim in srednjim podjetjem v lokalnih in regionalnih ekosistemih zagotovili nemoteno storitev. Pripravlja se dokuments smernicami za zagotavljanje dobrih praks in nadaljnjih podrobnosti o tem sodelovanju.

Povezane vsebine

Širša slika

Program za digitalno Evropo

Program za digitalno Evropo (DIGITAL) je nov program financiranja EU, ki se osredotoča na uvajanje digitalne tehnologije za podjetja, državljane in javne uprave.

Glej tudi

eArchiving

eArchiving – zagotavlja osnovne specifikacije, programsko opremo, usposabljanje in znanje, ki ljudem pomagajo shranjevati podatke dlje časa.

Program DIGITAL Europe – delovni programi

Splošni cilji, področje uporabe, rezultati in rezultati ter dodeljena proračunska sredstva za vsako temo so opisani v delovnih programih. Na tej spletni strani boste našli ustrezne dokumente in spremembe delovnih programov, ko jih bo sprejela Evropska komisija.

Znanja in spretnosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bo financiral oblikovanje in izvajanje specializiranih programov in pripravništev za prihodnje strokovnjake na ključnih področjih zmogljivosti, kot so podatki in umetna inteligenca, kibernetska varnost, kvantno računalništvo in visokozmogljivostno...

Superračunalništvo v programu DIGITAL Europe

Cilj programa DIGITAL Europe je vzpostaviti in okrepiti zmogljivosti EU za superračunalništvo in obdelavo podatkov ter nam pomagati, da do leta 2022/2023 dosežemo superračunalništvo v merilu eksa – računalništvo, ki je primerljivo z združevanjem računalniških zmogljivosti...