Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropska vozlišča za digitalne inovacije

Evropska vozlišča za digitalne inovacije (EDIH) so točke „vse na enem mestu“, ki podjetjem in organizacijam javnega sektorja pomagajo, da se odzovejo na digitalne izzive in postanejo konkurenčnejše.

EDIH podpirajo podjetja pri izboljševanju poslovnih/proizvodnih procesov, izdelkov ali storitev z uporabo digitalnih tehnologij:

  • zagotavljanje dostopa do tehničnega strokovnega znanja in testiranja ter možnost „testiranja pred naložbo“
  • zagotavljanje inovacijskih storitev, kot so finančno svetovanje, usposabljanje in razvoj znanj in spretnosti, ki so osrednjega pomena za uspešno digitalno preobrazbo
  • pomoč podjetjem pri reševanju okoljskih vprašanj, zlasti pri uporabi digitalnih tehnologij za trajnostnost in krožnost.

EDIH združujejo prednosti regionalne prisotnosti in priložnosti, ki so na voljo vseevropskemu omrežju. Ta regionalna prisotnost jim omogoča, da prek lokalnega jezika in inovacijskega ekosistema zagotavljajo storitve, ki jih potrebujejo lokalna podjetja. Evropska pokritost mreže omogoča izmenjavo najboljših praks med vozlišči v različnih državah in zagotavljanje specializiranih storitev v regijah, kadar zahtevana znanja in spretnosti niso na voljo na lokalni ravni.

Po sprejetjudelovnega programa programaza digitalno Evropo (DIGITAL) (.pdf) je bil prvi omejeni razpis za evropska vozlišča za digitalne inovacije zaključen s 136 izbranimi projekti, večina vozlišč pa je delovala januarja 2023.  Objavljen je bil drugi razpis za dopolnitev izbora evropskih vozlišč za digitalne inovacije in zapolnitev vrzeli v mreži, zaradi česar je bilo izbranih nadaljnjih 15 vozlišč. Ta dodatna vozlišča bodo verjetno začela delovati do sredine leta 2023.  V okviru tega programa 50 % sredstev zagotovi DIGITAL, preostalih 50 % pa države članice, pridružene države, njihove regije in/ali zasebni viri. Nacionalne vlade in regionalni organi so imeli osrednjo vlogo v postopku izbire evropskih vozlišč za digitalne inovacije, saj so opredelili ustrezne kandidate za evropska vozlišča za inovacije, ki so se odzvala na evropske razpise za zbiranje predlogov.

Visoko kakovostna kandidatna vozlišča EDIH, za katera ni bilo na voljo DIGITAL sredstev, so prejela pečat odličnosti. Nekatere od njih bodo financirale njihove države članice ali regije, ko bodo začele delovati, pa bodo lahko postale tudi del mreže evropskih vozlišč za digitalne inovacije.

Mreža EDIH

Evropska komisija želiz mrežo EDIH vzpostaviti živahno skupnost vozlišč in drugih deležnikov, ki spodbujajo mreženje, sodelovanje in dejavnosti prenosa znanja med EDIH, MSP in podjetji s srednje veliko tržno kapitalizacijo, javnim sektorjem ter drugimi ustreznimi deležniki in pobudami. Pospeševalnik digitalne preobrazbe (DTA) podpira doseganje tega cilja z upravljanjem spletne prisotnosti omrežja ter gostovanjem ustrezne programske platforme in orodij, vključno s spletnim katalogom EDIH.

Spletni portal mreže EDIH vključuje orodja za ocenjevanje uspešnosti omrežja EDIH, pri čemer se oceni učinek, ki ga imajo vozlišča EDIH na digitalno zrelost organizacij, ki jih podpirajo. V ta namen je Skupno raziskovalno središče Evropske komisije razvilo digitalno orodje za ocenjevanje zrelosti, ki ga lahko uporabljajo vsi EDIH za merjenje napredka digitalne zrelosti svojih strank. Orodje za ocenjevanje digitalne zrelosti je na voljo v razdelku spletnega portala, namenjenega registriranim evropskim digitalnim vozliščem.

Evropska vozlišča za digitalne inovacije in druge pobude

Številna evropska vozlišča za inovacije vključujejo organizacije, ki so del Evropske podjetniške mreže (EEN) ali evropskih industrijskih grozdov (EIC). Vozlišča EDIH bi morala razviti tesno povezavo z drugimi mrežami, vključno z EEN, EIC in Start-up Europe, da se zagotovi nemotena storitev za MSP v lokalnih in regionalnih ekosistemih. Pripravlja se dokuments smernicami za zagotavljanje dobrih praks in dodatnih podrobnosti o tem sodelovanju.

Povezane vsebine

Širša slika

Program za digitalno Evropo

Program za digitalno Evropo (DIGITAL) je program financiranja EU, osredotočen na uvajanje digitalne tehnologije podjetjem, državljanom in javnim upravam.

Glej tudi

Pobuda za e-arhiviranje

Pobuda za e-arhiviranje zagotavlja osnovne specifikacije, programsko opremo, usposabljanje in znanje za pomoč ljudem pri daljšem shranjevanju informacij.

Znanja in spretnosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bo financiral oblikovanje in izvajanje specializiranih programov in pripravništev za prihodnje strokovnjake na ključnih področjih zmogljivosti, kot so podatki in umetna inteligenca, kibernetska varnost, kvantno računalništvo in visokozmogljivostno...

Superračunalništvo v programu DIGITAL Europe

Cilj programa DIGITAL Europe je do leta 2022/2023 vzpostaviti in okrepiti zmogljivosti EU za superračunalništvo in obdelavo podatkov ter nam pomagati doseči superračunalništvo na eksaravni – računalništvo z močjo, primerljivo z združevanjem računalniških zmogljivosti mobilnih...