Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Flagskibe

Europa-Kommissionen har lanceret forskellige flagskibe for at tackle de store videnskabelige og teknologiske udfordringer og sætte skub i innovationen i EU.

    FET Flagships logo

Flagskibe henviser til langsigtede og omfattende forskningsinitiativer, der baner vejen for en ambitiøs vision. EU's flagskibe inden for det digitale område fokuserer på fremtidige og fremspirende teknologier og løber i ca. 10 år. De mobiliserer forskere, akademikere, industrien og nationale programmer til at tackle store udfordringer inden for videnskab og teknologi. Resultatet kan medføre positive ændringer, der gavner samfundet og økonomien, og fremme EU's førerposition inden for teknologi og industri. 

Nuværende flagskibe

Batteri 2030+

Battery 2030+ har til formål at udvikle højtydende, sikre og bæredygtige batterier. Dette ville sætte Europa i spidsen for udviklingen af dej i hele Europa.

Graphene flagskib

Graphene flagskibet fokuserer på at tage grafen og relaterede todimensionale materialer og anvende dem i europæisk teknologi. Ved at finde nye anvendelser af disse materialer kan flagskibet bidrage til at stimulere den økonomiske vækst, skabe nye arbejdspladser og forbedre samfundet. 

Den menneskelige hjerne projekt flagskib

Det menneskelige hjerneprojekt flagskib mobiliserer neuroforskere, computer- og roboteksperter. Det understøtter vores forståelse af den menneskelige hjerne. Det forbedrer også viden om neurologiske sygdomme og hjælper med at fremme medicin. 

Kvanteteknologi flagskib

Flagskibet for kvanteteknologier har til formål at fremskynde udviklingen og udbredelsen af kvanteteknologier. Det vil sætte Europa i en ledende position i forbindelse med den anden kvanterevolution. 

Finansiering og støtte

Tilsammen modtager disse flagskibe over 1 mia. EUR gennem EU's rammeprogrammer for forskning og innovation og EU-landene. 

EU-landene og associeringslandene tilrettelægger deres støtte gennem særlige netværk af lokale finansieringsinitiativer:

FLAG-ÆRAEN: Netværket for det europæiske forskningsrum Koordinering af national og regional finansiering for fremtiden og nyt teknologiflagskib

• MÆNGDETID: Programmet for samfinansiering af det europæiske forskningsrum (ERA-NET) inden for kvanteteknologi.

Ud over disse netværk er der en bestyrelse af finansieringsydere. Dette letter samarbejdet mellem Europa-Kommissionen, EU-landene og associerede lande.   

Faktablade og brochurer om flagskibe

BROCHURE |
Innovative Applications in Graphene and 2D Materials

A collection of success stories on the use of graphene has recently been published. They present some of the applications of this exceptional material, from biomedicine to space, passing through optoelectronic communication systems, the next generation of wearable sensors and energy storage.

BROCHURE |
A guide to ICT-related activities in Horizon 2020 Work Programme 2018-20

The last phase of Horizon 2020, the EU's Research and Innovation programme, has been launched. Roughly EUR 6 billion out of the overall budget of EUR 30 billion will be spent on research and innovations in the ICT sector. ICT is present in many of the Horizon 2020 areas. This guide is designed to help potential proposers find ICT-related topics across the different parts of H2020 in work programme 2018-20.

Related Content

Relateret indhold

Kvanteteknologi flagskib

Quantum Technologies Flagship er et langsigtet forsknings- og innovationsinitiativ, der har til...