Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pamatiniciatīvās

Eiropas Komisija ir uzsākusi vairākas pamatiniciatīvas, lai risinātu svarīgākās zinātnes un tehnoloģijas problēmas un veicinātu inovāciju ES.

    NJT pamatiniciatīvu logotips

Pamatiniciatīvas attiecas uz ilgtermiņa un liela mēroga pētniecības iniciatīvām, kas paver ceļu vērienīgam redzējumam. ES pamatiniciatīvas digitālajā jomā koncentrējas uz nākotnes un jaunajām tehnoloģijām, un tās darbojas aptuveni 10 gadus. Tās mobilizē pētniekus, akadēmisko aprindu pārstāvjus, nozares pārstāvjus un valstu programmas, lai risinātu galvenās problēmas zinātnes un tehnoloģijas jomā. Rezultāts var radīt pozitīvas pārmaiņas, kas dod labumu sabiedrībai un ekonomikai, un veicināt ES vadošo lomu tehnoloģiju un rūpniecības jomā. 

Pašreizējās pamatiniciatīvas

Akumulators 2030+

Iniciatīvas “Akumulators 2030+” mērķis ir izstrādāt augstas veiktspējas, drošus un ilgtspējīgus akumulatorus. Tādējādi Eiropa kļūtu par līderi mīklu attīstībā visā Eiropā.

Graphene flagmanis

Grafēna pamatiniciatīva koncentrējas uz grafēna un ar to saistīto divdimensiju materiālu uzņemšanu un to izmantošanu Eiropas tehnoloģijā. Meklējot jaunus šo materiālu izmantošanas veidus, pamatiniciatīva var palīdzēt stimulēt ekonomikas izaugsmi, radīt jaunas darbvietas un uzlabot sabiedrību. 

Cilvēka smadzeņu projekta flagmanis

Cilvēka smadzeņu projekta pamatiniciatīva mobilizē neirozinātniekus, datoru un robotikas ekspertus. Tas atbalsta mūsu izpratni par cilvēka smadzenēm. Tas arī uzlabo zināšanas par neiroloģiskām slimībām un palīdz uzlabot medicīnu. 

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīva

Kvantu tehnoloģiju pamatiniciatīvas mērķis ir paātrināt kvantu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu. Tas dos Eiropai vadošo pozīciju otrajā kvantu revolūcijā. 

Finansējums un atbalsts

Kopā šīs pamatiniciatīvas saņem vairāk nekā 1 miljardu eiro no ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammām un ES valstīm. 

ES valstis un asociācijas valstis organizē savu atbalstu, izmantojot specializētus vietējo finansēšanas iniciatīvu tīklus:

KAROGA LAIKMETS: Eiropas Pētniecības telpas tīkls, kas koordinē valsts un reģionālo finansējumu nākotnei un jaunām tehnoloģijām

QUANT-ERA: Eiropas Pētniecības telpas tīkla (ERA-NET) līdzfinansējuma programma kvantu tehnoloģiju jomā.

Tāpat kā šie tīkli, ir arī finansētāju valde. Tas atvieglo sadarbību starp Eiropas Komisiju, ES valstīm un asociētajām valstīm.   

Faktu lapas un brošūras par pamatiniciatīvām

BROCHURE |
Innovative Applications in Graphene and 2D Materials

A collection of success stories on the use of graphene has recently been published. They present some of the applications of this exceptional material, from biomedicine to space, passing through optoelectronic communication systems, the next generation of wearable sensors and energy storage.

BROCHURE |
A guide to ICT-related activities in Horizon 2020 Work Programme 2018-20

The last phase of Horizon 2020, the EU's Research and Innovation programme, has been launched. Roughly EUR 6 billion out of the overall budget of EUR 30 billion will be spent on research and innovations in the ICT sector. ICT is present in many of the Horizon 2020 areas. This guide is designed to help potential proposers find ICT-related topics across the different parts of H2020 in work programme 2018-20.

Related Content

Saistītais saturs