Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Spørgsmål og svar

Digital Services Act Package |
Lov om digitale tjenester: Spørgsmål og svar

Retsakten om digitale tjenester er et omfattende sæt nye regler, der regulerer digitale tjenesters ansvarsområder. Læs mere om, hvad det betyder nedenfor.

eGovernment, Trust services and eID |
Q &A Digital identitet

EU's digitale ID-tegnebog giver enkeltpersoner mulighed for at bevise deres identitet, når de får adgang til digitale tjenester, lagrer vigtige dokumenter og deler data på sikker vis, samtidig med at privatlivets fred bevares. Læs mere om det i denne FAQ.

eHealth |
Det europæiske kræftbilleddannelsesinitiativ: Spørgsmål og svar

Denne webside indeholder ofte stillede spørgsmål om det europæiske kræftimaginginitiativ. Svar på mere tekniske spørgsmål og mere detaljerede oplysninger om infrastruktur og muligheder for engagement findes på EUCAIM-projektets websted: www.cancerimage.eu. For yderligere oplysninger, kontakt venligst: CNECT-CANCER-IMAGING-INITIATIVE@ec.europa.eu

Smart Networks and Services Joint Undertaking |
SNS — Ofte stillede spørgsmål

Første indkaldelse af forslag fra fællesforetagendet for intelligente net og tjenester (SNS-JU) blev i øjeblikket åbnet for indsendelse af forslag den 26. april 2022.