Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Retningslinjer for vurdering af de nationale koordinationscentres kapacitet til at forvalte midler med henblik på at opfylde det kommissorium og de mål, der er fastsat i forordning (EU) 2021/887

Dette dokument indeholder retningslinjer for et nationalt koordinationscenters nødvendige kapacitet til at forvalte EU-midler og for, hvordan Kommissionen vil vurdere denne kapacitet. I bilaget findes et ansøgningsskema, der skal sendes til Kommissionen.

Downloadede filer

DE: Anhang (.PDF)
Download 
DE: Mitteilung (.PDF)
Download 
EN: Annex (.PDF)
Download 
EN: Communication (.PDF)
Download 
FR: Annexe (.PDF)
Download 
FR: Communication (.PDF)
Download