Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Wytyczne w sprawie oceny zdolności krajowych ośrodków koordynacji do zarządzania środkami finansowymi w celu realizacji misji i celów określonych w rozporządzeniu (UE) 2021/887

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące niezbędnych zdolności krajowego ośrodka koordynacji do zarządzania funduszami UE, a także sposobu, w jaki Komisja oceni tę zdolność. Zawiera on w załączniku formularz zgłoszeniowy, który należy przekazać Komisji.

Pliki do pobrania

DE: Anhang (.PDF)
Pobierz 
DE: Mitteilung (.PDF)
Pobierz 
EN: Annex (.PDF)
Pobierz 
EN: Communication (.PDF)
Pobierz 
FR: Annexe (.PDF)
Pobierz 
FR: Communication (.PDF)
Pobierz